Muut palvelut

Kylällä on tarjolla seuraavia palveluja:

Rakentamispalvelut

 • Hyttinen Simo p. 0400 – 977 143
  · kirvesmiehen työt
  · remonttihommat
 • Pesälä Osmo/Metsäpesälä Oy p. 0400 – 361 886
  · maan ajo
 • Tauriainen Kari p. 050 – 301 5395
  · kirvesmiehentyöt
  · muuraustyöt
  · remonttihommat
 • Tiirola Kauko p. 040 – 4152 260, kauko.tiirola@pp.inet.fi
  ·lvi -suunnittelu ja -valvonta
  ·haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesisuunnittelu ja -valvonta
 • Vesteri Arto p. 0400 – 189 272
  · kaivurihommat
  · maan ajo
 • Viljamaa Matti p. 040 – 9106 194 / 040 – 8431 876
  · rakennussuunnittelu- ja valvonta

Talonmiespalvelut

 • Hyttinen Simo p. 0400 – 977 143
  · lumityöt
  · traktorihommat
 • Jussila Ensio p. 040 – 5452 387
  · puun ajo
  · traktorihommat
 • Palosaari Kari p. 050 – 5926 914
  · lämmitys
  · traktorihommat
 • Pesälä Osmo/Metsäpesälä Oy p. 0400 – 361 886
  · traktorihommat
 • Vesteri Arto p. 0400 – 189 272
  · lumityöt
  · puun ajo
  · traktorihommat

Kotitaloustyöt

 • Tauriainen Leila p. 040 – 9620 163
  · vanhustenhoito
 • Viljamaa Urpo p. 040 – 7757 257
  · ATK -palvelut

Kyläläiset myyvät seuraavia tuotteita:

 • Jussila Ensio p. 040 – 5452 387
  · juurikasvit
  · perunat
  · käsityöt
 • Pelttari Aino p. 040 – 705 1007
  · marjat