Kyläyhdistyksen vuosikokous 15.4.2018

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 15.4.2018 kello 12:00
Läsnä 13 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 12.00.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Kokko, sihteeriksi Ella Viljamaa ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Elma Moilanen ja Pirkko Kokko.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2017 toimintakertomus
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toiminnan.
Toimintakertomukseen lisättiin tarkennus tukityöllistetyistä kohtaan Palkattu henkilöstö.

6. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen kirjanpitäjä esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen.

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman. Keskusteltiin mahdollisista lisäyksistä toimintasuunnitelmaan.

9. Vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksu
Hallitus esittää vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksuksi 5 euroa. Esitys hyväksyttiin.

10. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio
Yhdistyksen kirjanpitäjä esitteli vuoden 2018 tulo- ja menoarvion.
Keskusteltiin erityisesti työllistämiseen liittyvistä tuloista ja menoista. Esitettiin, että hallitus keskustelee linjauksista.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Hallituksen puheenjohtaja Onerva Ronkainen haluaa luopua yhdistyksen puheenjohtajuudesta.
Hallituksen sihteeri Virpi Pesälä on jättänyt eroanomuksen.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Aimo Lehmikangas (varajäsen Jouni Pesälä) ja Raimo Tervonen (varajäsen Ensio Jussila).

Hallituksen puheenjohtaja Onerva Ronkaiselle myönnettiin ero ja yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas.
Hallituksen sihteeri Virpi Pesälälle myönnettiin ero ja yhdistyksen uudeksi sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa.
Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäseniksi valittiin Onerva Ronkainen (varajäsen Jouni Pesälä) ja Raimo Tervonen (varajäsen Ensio Jussila).
Hallituksen varajäseneksi Ella Viljamaan tilalle valittiin Pirkko Kokko, joka toimii Päivi Loukusan henkilökohtaisena varajäsenenä.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018
Valittiin vuodelle 2018 toiminnantarkastajiksi Arto Vesteri ja Tarja Paukkeri ja varatoiminnantarkastajiksi Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen.

13. Mahdolliset muut asiat
Hallitukselle annettiin mietittäväksi jätevesisysteemin uusiminen.
Keskusteltiin jonnimmoisten jonkulaisten kesäpäivien positiivisestä merkityksestä ja ideoitiin ensi kesän kesäpäivien ohjelmaa.
Keskusteltiin mahdollisuudesta kesäkioskin pitämisestä kylätalolla.
Keskusteltiin mahdollisuudesta jakaa taloushallinnon tehtäviä useammalle henkilölle.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja muita toimijoita ahkerasta työstä kyläyhdistyksen eteen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.30.

Pudasjärvellä 15.4.2018

Antero Kokko Ella Viljamaa
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Elma Moilanen Pirkko Kokko
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja Kokouksen pöytäkirjantarkastaja