Hallituksen kokous 9.12.2023

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: La 9.12.2023 klo 15 

Läsnä: Pirkko Kokko, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Aimo Lehmikangas ja Ella Viljamaa 

 1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.07. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. 

5. Työllistämistilanne 

Jarkon sopimus on voimassa vuoden loppuun, Hannun helmikuun loppuun. 

6. Työllistäminen v. 2024 ja työllistämishakemus 

Tehdään Jarkon kanssa jatkosopimus, mikäli saadaan nykyisenkaltainen tuki palkkaukseen. Pyydetään Livokasta huolehtimaan myös jatkossa palkanmaksu ja te-keskuksen hakemukset. 

Aimo lähettää työllistämistukihakemuksen. Haetaan työllistämiseen tukea 12 000 euroa. 

7. Kiinteistöön liittyvät asiat (mm. Sähkö, piha, lämmitys) 

Sähkön käyttö on ajoittain lisääntynyt kylätalolla. Selvitetään syytä. 

8. Puurojuhlan/joululaulutilaisuuden järjestäminen 

Ohjelmassa Kauneimmat joululaulut, jonka lopuksi syödään joulupuuro ja juodaan torttukahvit.  

Onerva huolehtii ostokset kaupasta ja tekee aamusta alkuvalmisteluja. 

Pirkko tulee puuron ja kahvin keittoon. 

9. Vuoden 2024 budjetin valmistelua 

Jatketaan toimintaa entiseen malliin. Aimo valmistelee budjettia keskustelujen pohjalta. 

10. Raporttien laatiminen vuoden 2023 osalta 

Toimintakertomus, työllistämisraportti, raportti toiminta- ja kehittämisrahan käytöstä laaditaan tammikuun loppuun mennessä.   

11. Hakemusten laatiminen vuoden 2024 osalta 

Osallistavan budjetin hakemus jätetään 15.12. Mennessä. 

Toimintasuunnitelma ja kehittämis- ja toimintatukihakemus laaditaan tammikuun loppuun mennessä. 

12. Muut mahdolliset asiat 

Ei muita asioita. 

13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 

Pidetään seuraava kokous tammikuussa. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.10.

 

Pudasjärvellä 9.12.2023 

 

Aimo Lehmikangas             Ella Viljamaa 

Kyläyhdistyksen pj.             Kyläyhdistyksen siht.