Hallituksen kokous 15.2.2011

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

Paukkerin kylätalolla 15.2.2011 kello 19:00

Läsnä:

  • Päivi Vesteri
  • Ensio Jussila
  • Jouni Pesälä
  • Asta Pesiö
  • Ella Viljamaa
  • Onerva Ronkainen
  • Mirja Viljamaa

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Rahastonhoitaja Mirja Viljamaa esitteli hankkeen tilityshakemuksen.

5. Tarkastimme edellisen vuoden tuloslaskelman, taseen, kirjanpidon ja veroilmoituksen ja allekirjoitimme tarvittavat paperit.

6. Suunnittelimme tulevan laskiaisriehan tarjottavat ja vastuuhenkilöt.

7. Keskustelimme vesistöhankkeesta Karvosenrannan kohdalla. Rannan lähiasukkaiden ja  viranomaisten kielteisestä asenteesta johtuen päätettiin pyytää Matti Vijamaata tekemään uudet suunnitelmat ja piirustukset. Päätettiin kota muuttaa laavuksi.

8. Keskusteltiin seniorijumpasta ja päätettiin selvittää asiaa eteenpäin.

9. Vuosikokous on 10.4.

10. Jongun ulkoilutapahtuma suunnitellaan pidettäväksi 2.4 Karvosenrannassa.

11. Päätettiin nostaa vuokralaisilta perittävä sähkönhintaa 0,13 e KWh seuraavasta tarkastuskerrasta lähtien.

12. Päätettiin kokous.

 

Puheenjohtaja                                                         Sihteeri

Päivi Vesteri                                                           Onerva Ronkainen