Hallituksen kokous 10.4.2011

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
Sunnuntai 10.4.2011 kello 12:00
Läsnä:
• Ensio Jussila
• Ella Viljamaa
• Onerva Ronkainen
• Jouni Pesälä
• Asta Pesiö

1. Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Ensio Jussila.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Rahastonhoitaja Mirja Viljamaa esitteli tulo- ja meno arvoin kuluvalle vuodelle.
5. Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta, hallitus päätti esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan.
6. Hyväksyttiin Vesa Tiirola uudeksi jäseneksi
7. Hallitukselle on tullut kyselyitä, onko aidan takana oleva alue (kasvaa koivua) myytävänä? Hallitus esittää yleiselle kokousväelle, ettei kyseistä aluetta tällä hetkellä myydä.

Puheenjohtaja Sihteeri
Ensio Jussila Onerva Ronkainen