Hallituksen kokous 1.11.2018

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: To 1.11.2018 klo 17

Läsnä: Ensio Jussila, Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Ella Viljamaa sekä vierailijana osan kokousta Mirja Viljamaa

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työllistämis- ja verotusasioiden linjanvetoa vuodelle 2019

Keskusteltiin työllistämiseen liittyvistä verotusasioista.

Päätettiin, että myydään työpalveluja vuonna 2019 kysynnän mukaan, kuitenkin niin, että työt kylätalolla tulee tehtyä.

Ei ilmoittauduta alv-velvollisiksi eikä haeta huojennusta verovelvollisuudesta.

Pidetään kirjaa, missä työllistetyt tekevät työtuntinsa.

4. Työllistettävien ruoka- ja kilometrikorvaukset

Kilometrikorv. aukset päätettiin pitää vuonna 2019 ennallaan eli 0,42e/km.

Onerva selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä kaupungin linjausta ateriakorvausasiaan.

5. Saatavien tilanne

Asia ei ole julkinen.

6. Kirjanpitosopimus vuodelle 2019

Tilipalvelu Mirja Viljamaa tarjoutui tekemään kirjanpitotöitä entisillä ehdoilla.

Päätettiin jatkaa sopimusta vuodelle 2019.

7. Kiinteistönhuoltosopimus vuodelle 2019

Matti Viljamaa on tehnyt kylätalolla kiinteistötöitä pääsääntöisesti talkoilla. Hän on esittänyt, että hän voi tehdä jatkossa tarpeen mukaan kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä hintaa 30e/tunti.

Tarjous hyväksyttiin vuodelle 2019.

8. Auraussopimus vuodelle 2019

Auraussopimusta ei tehty vuodelle 2019.

Auraus pyritään järjestämään työllistettyjen toimesta.

Suuremman lumimäärän sataessa kerralla pyydetään tarvittaessa työhön traktorimiestä.

9. Työllistämisen kuulumiset

Keskusteltiin työllistämisen tilanteesta.

Tällä hetkellä kylätalolla on töissä 9 henkilöä.

Korostetaan työntekijöille työaikojen noudattamista ja tehostetaan johtajan roolia töiden sujumiseksi.

10. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

11. Kyläparlamentti 14.11. ja vuoden kylä -tittelin juhlistaminen

Kyläparlamentti kokoontuu kylätalolla ke 14.11. Klo 18.

Työllistetyt leipovat ja hoitavat ennakkoon tehtävät käytännön järjestelyt.

Aimo ja Onerva esittelevät kylää. Kaupunki järjestää muuta ohjelmaa.

Päätettiin siirtää Vuoden kylä -tittelin juhlistaminen joulukuulle.

12. Kyläyhdistyksen joululauluilta

Kyläyhdistyksen joululauluilta päätettiin järjestää pe 14.12. Klo 19.

Tilaisuudessa julistetaan jonkulainen joulurauha. Onerva kysyy kirkkoherra Timo Liikasta tilaisuuteen.

Tarjotaan tilaisuudessa joulupuuroa ja torttukahvit.

13. Kyläpäällikkökoulutus

Aimo ja Raimo osallistuvat Syötteellä järjestettävään kyläpäällikkö -koulutukseen 24.11.

Aimo kertoo kylällämme hyödynnettävistä digiasioista.

14. Jongun kylä -kyltit

Aimo selvittelee, olisiko mahdollista saada neljä kappaletta Jongun kylä -kylttejä kaupungin rahoittamana. Kyltit olisi tarkoitus pystyttää tuloväylille.

15. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin uusiksi jäseneksi yhdistykseemme Tuula Backman, Martti Leinonen, Paula Kylmänen ja Kalervo Kylmänen.

16. Muut asiat

Onerva hankkii avainkoodikaapin M-kaupasta.

Yksiöön on saatu vuokralainen.

Aimo kaiverruttaa laatan Vuoden kylä -pokaaliin.

Jäädytysletkun hankinnasta ei ole tietoa.

Onerva täydentää ensiapukaapin sisältöä.

Tarkistetaan sammutintilanne. Hankitaan tarvittaessa uusia.

17. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Päätettiin pitää seuraava kokous tammikuussa. Katsotaan lähempänä ajankohta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.08.