Vuosikokous 4.7.2020

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 4.7.2020 klo 12

Läsnä: 10 yhdistyksen jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.05.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elma Moilanen. Sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tauno Moilanen ja Lauri Ronkainen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous pidetään säännöistä poiketen valtion ohjeistuksen mukaan vasta koronapandemian rajoitusten poistamisen jälkeen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2019 toimintakertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Kokousväki hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokousväki vahvisti vuoden 2019 tilipäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Todettiin, että toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan koronatilanne huomioiden.

9. Vuoden 2020 liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Jäsenmaksu kattaisi jatkossa myös liikuntapaikkamaksut. Maksuaika syyskuun loppuun mennessä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli vuoden 2020 tulo- ja menoarvion.

Kokousväki hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2020. Todettiin, että koronatilanteesta johtuen tulo- ja menoarvioon on tullut muutoksia.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa jäsenistä Onerva Ronkainen (Jouni Pesälä) ja Raimo Tervonen (Ensio Jussila).

Lisäksi jäsenistä Juhani Pesälä on pyytänyt, että hänen tilalleen valittaisiin toinen henkilö.

Valittiin erovuoroiset jatkamaan hallituksessa.

Juhani Pesälän tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pirkko Kokko (varajäsen Osmo Pesälä). Päivi Loukusan varajäseneksi valittiin Pirkko Kokon paikalle Juhani Pesälä.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

Valittiin vuodelle 2020 toiminnantarkastajiksi Elma Moilanen ja Asta Pesiö ja varatoiminnantarkastajiksi Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen.

13. Mahdolliset muut asiat

Aimo Lehmikangas tiedotti Ruottisenjärven kunnostuksesta.

Keskusteltiin palveluseteliasiasta. Palataan asiaan vielä myöhemmin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.35.

 

Pudasjärvellä 4.7.2020

Elma Moilanen                                     Ella Viljamaa

Kokouksen puheenjohtaja                Kokouksen sihteeri

Tauno Moilanen                                 Lauri Ronkainen

Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja