Vuosikokous 7.4.2024

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 7.4.2024 klo 13

Läsnä: 9 henkilöä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas.

Sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Taisto Riepula ja Jari Korva.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitukset ovat olleet kotisivuilla ja facebookissa sekä paikallislehdessä viikolla 12 ja 13. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Kokousväki hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastus on suoritettu 12.2.2024. Yhdistyksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastus-kertomuksen.

7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokousväki vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Kyläyhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

9. Vuoden 2024 liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Maksuaika kesäkuun loppuun mennessä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2024 tulo- ja menoarvion.

Kokousväki hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2024.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Raimo Tervonen (Ensio Jussila) ja Onerva Ronkainen (Jouni Pesälä).

Valittiin Raimo Tervonen ja hänen varajäsenensä Ensio Jussila jatkamaan hallituksessa. Valittiin Onerva Ronkainen jatkamaan hallituksessa. Onervan varajäseneksi valittiin Jari Korva.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024

Valittiin vuodelle 2024 toiminnantarkastajiksi Asta Pesiö ja Urpo Illikainen. Varalle Toivo Liikanen ja Saara Jussila.

13. Mahdolliset muut asiat

Hyväksyttiin kyläyhdistykseen uusia jäseniä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

Pudasjärvellä 7.4.2024

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Taisto Riepula Jari Korva