Hallituksen järjestäytymiskokous 15.4.2018

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 15.4.2018, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Ella Viljamaa, Onerva Ronkainen, Päivi Loukusa ja Raimo Tervonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.

3. Internetvastaavan valinta
Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa.

4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
Yhdistyksen ilmoitusten jättämisestä vastaa Ella Viljamaa.

5. Työllistämisvastaavan valinta
Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.

6. Kiinteistövastaavan valinta
Kiinteistövastaavaksi valittiin Matti Viljamaa.

7. Hankintavastaavan valinta
Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaa Matti Viljamaa.
Muista hankinnoista vastaa Onerva Ronkainen ja Aimo Lehmikangas.

8. Muut asiat
Tilinkäyttöoikeus hommataan yhdistyksen uudelle sihteerille.
Sihteeri huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa henkilömuutokset patentti- ja rekisterihallitukseen.

9. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Puheenjohtaja ilmoittaa muille jäsenille seuraavasta kokousajankohdasta.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.40.

Pudasjärvellä 15.4.2018

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa
Puheenjohtaja Sihteeri