Hallituksen kokous 26.10.2021

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: ti 26.10.2021 klo 17

Läsnä: Onerva Ronkainen, Päivi Loukusa, Raimo Tervonen, Pirkko Kokko, Ella Viljamaa ja Aimo Lehmikangas (etänä)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen

Tarkistettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.

4. Korona-avustus kyläseuroille

Aimo on osallistunut korona-avustusinfoon. Merkitään tiedoksi, että whatsapp –kokouksessa päädyttiin siihen, ettei haeta avustusta, koska meillä ei ole tullut koronasta aiheutuvia kustannuksia ja/tai tulonmenetyksiä vuonna 2021.

5. Voimaa vanhuuteen –hankkeeseen osallistuminen

Onerva ja Ella ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Voimaa vanhuuteen –hankkeeseen osallistumiseksi yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupunginhallitus tekee päätöksen hankkeeseen osallistumisesta ja Ikäinstituutti valitsee hankkeeseen mukaan otettavat kunnat. Jäämme odottamaan päätöstä asiasta.

6. Työllistämisen tilannekatsaus ja suunnitelmat v. 2022

Markku Hemmilän työsopimus on 19.10.-31.12.21 työnjohtotehtävässä.

Työllistettyjä on tällä hetkellä töissä kaksi.

Neuvotellaan Markun kanssa työsopimukselle jatkoa 28.2.2022 saakka.

Aimo on yhteydessä kaupunginjohtajaan Osallisuudella työkykyä -hankerahan maksupäätöksen aikaistamiseksi.

7. Klapikoneen vuokrauslasku

Päätettiin, että tehdään klapikoneen vuokrauksesta oikaisulasku ja maksetaan vuokraajalle hallituksen whatsapp-kokouksen (14.9.) päätöksen mukaisesti klapikoneen vuokrauksesta 20e/päivä päätöksen jälkeen vuokralle otetusta koneesta.

8. Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Mikäli sää sallii, jätevesijärjestelmä rakennetaan lähiviikkojen aikana.

9. Lämmityskauden 2021-22 haketoimitukset ja laitoksen valvonta

Jatketaan entisellä hakkeen toimitussopimuksella pienellä hakkeen hinnan korotuksella. Seuranta ja hoito entiseen malliin. Työllistetyt hoitavat tuhkien poiston kattilasta entisellä tavalla.

10. Asuntojen vuokratilanne

Kaikki asunnot ovat vuokralla.

11. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Taloudellinen tilanne on vakaa. Menot ovat hyvin pysyneet kurissa.

12. Taloushallinnon järjestäminen v. 2022

Palkkahallinnon, kirjanpidon ja verotusasioiden osalta pyydetään Mirjan ohjeistuksen mukaisesti tarjousta.

Muut Mirjalta vapautuvat tehtävät jaetaan vapaaehtoisten kesken (työllistämisestä aiheutuvat laskut, jäsenasiat, vuokrausasiat, käteiskassan hoitaminen, selvitykset ja raportoinnit) seuraavassa kokouksessa.

13. Syyskauden tapahtumien järjestäminen

Järjestetään koko perheen puuhapäivä perjantaina 29.10. klo 12. Ilmoitellaan tapahtumasta netissä ja facebookissa. Järjestetään monenlaista tekemistä sekä ala- että yläluokkaan. Onerva ostaa tarvikkeet askartelua ja muonitusta varten.

Joululauluilta ja puurojuhla pidetään pe 17.12. klo 18.

14. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

15. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Pidetään seuraava kokous joulukuun alussa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.42.

Pudasjärvellä 26.10.2021

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj. Kyläyhdistyksen sihteeri