Vuosikokous 11.4.2021

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 11.4.2021 klo 13

Läsnä: 9 kyläyhdistyksen jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.00.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas. Sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Ronkainen ja Ensio Jussila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitukset ovat olleet kotisivuilla ja facebookissa sekä paikallislehdessä 1.4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2020 toimintakertomus

Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Kokousväki hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokousväki vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Kyläyhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman. Todettiin, että toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan koronatilanne huomioiden.

9. Vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Jäsenmaksu kattaisi jatkossa myös liikuntapaikkamaksut. Maksuaika kesäkuun loppuun mennessä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli vuoden 2021 tulo- ja menoarvion.

Kokousväki hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2021.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Aimo Lehmikangas ja sihteeri Ella Viljamaa sekä muista jäsenistä Päivi Loukusa (Juhani Pesälä) ja Pirkko Kokko (Osmo Pesälä).

Valittiin erovuoroiset jatkamaan hallituksessa.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021

Valittiin vuodelle 2021 toiminnantarkastajiksi Asta Pesiö ja Urpo Illikainen. Varalle Toivo Liikanen ja Saara Jussila.

13. Mahdolliset muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

Pudasjärvellä 11.4.2021

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Lauri Ronkainen Ensio Jussila