Hallituksen kokous 1.2.2022

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: ti 1.2.2022 klo 18

Läsnä: Pirkko Kokko, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen ja etäyhteydellä Aimo Lehmikangas ja Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Ohjaajan palkkaaminen työllistäjille

Käsitellään asia vko 8 pidettävässä kokouksessa.

4. Työterveyshuollon sopimus v. 2022

Sopimus on voimassa v. 2022 loppuun.

5. Toimintakertomus v. 2021

Hyväksyttiin toimintakertomus v. 2021.

6. Toimintasuunnitelma v. 2022

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma v. 2022.

7. Raportti toiminta- ja kehittämistuen käytöstä v. 2021 (14.2. mennessä)

Ella tekee yhdessä Aimon kanssa.

8. Ryhmätyöllistämisen raportointi v. 2021

Ella huolehtii yhdessä Onervan kanssa raportin.

9. Kehittämis- ja toimintatuen hakeminen v. 2022 (14.2. mennessä)

Ella ja Aimo ovat työstäneet hakemusta. Lisätään hakemukseen kirjaston organisoinnista aiheutuvat kulut.

10. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen OP:n tuella

Haetaan palkkausta kolmelle kesätyöntekijälle, yksi kirjaston organisointiin ja kaksi kesäkerhon pitoon. Onerva huolehtii hakemuksen pankkiin.

11. Tulevat tapahtumat

– Kyläneuvosto etänä 23.2. klo 17.30

Aimo ja Raimo osallistuvat etäkokoukseen. Aimo välittää kutsun, jotta voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

– Talvitapahtuma vko 10

Järjestään ulkotapahtuma viikolla 10.

Suunnitellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

– Vuosikokous

Järjestetään vuosikokous su 3.4. klo 13 kylätalolla. Ella huolehtii lehti-ilmoituksen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ennen kokousta.

– Kaupungin kyläsuunnitelmainfo to 7.4. klo 17

Kaupunki tulee pitämään kyläsuunnitelmainfon kylätalolla 7.4. klo 17. Kyläyhdistys järjestää tilaisuuteen jonkulaisen kahvituksen.

12. Tilitoimistopalvelut kyläyhdistykselle

Hyväksytään TiliTeknon antama tarjous. Valtuutetaan Aimo tekemään sopimus.

13. Muut mahdolliset asiat

Aimo valmistelee talousarviota seuraavaan kokoukseen.

14. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Pidetään seuraava kokous ti 22.2. klo 18.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Jongulla 1.2.2022

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj. Kyläyhdistyksen siht.