Vuosikokous 12.4.2013

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: pe 12.4.2013 klo 19
Läsnä: 15 jäsentä

1. Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Ensio Jussila avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ensio Jussila ja sihteeriksi Ella Viljamaa. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elma Moilanen ja Asta Pesiö.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Pudasjärvi –lehdessä 3.4.2013. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2012 vuosikertomus
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Todettiin, että vuoden 2012 toiminta on ollut aktiivista. Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyn mukaisena.
6. Vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Mirja Viljamaa esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokousväki hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.
9. Vuoden 2013 jäsenmaksu
Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään entisellään eli 5 e/jäsen. Vuonna 2013 yhdistykseen liittyviltä peritään puolet jäsenmaksusta eli 2,50 e/jäsen. Jäsenmaksut kerätään kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen esitys hyväksyttiin.
10. Vuoden 2013 tulo- ja menoarvio
Mirja Viljamaa esitteli vuoden 2013 tulo- ja menoarvion, jonka kokousväki hyväksyi.
11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi jäsentä.
Puheenjohtajan tehtäviä valittiin jatkamaan Onerva Ronkainen.
Sihteeriksi valittiin uudelleen Ella Viljamaa.
Erovuoroiset jäsenet Päivi Pohjanvesi (varajäsen Päivi Tiirola) ja Ensio Jussila (varajäsen Raimo Tervonen) valittiin myös jatkamaan tehtävissään.
Lisäksi hallituksen jäsenistä Vesa Tiirola on pyytänyt eroa tehtävästään. Hänen tilalleen valittiin Aimo Lehmikangas.
12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2013
Kokousväki valitsi yksimielisesti toiminnan tarkastajina jatkamaan Arto Vesterin ja Tarja Paukkerin sekä heidän varalla Urpo Illikaisen ja Toivo Liikasen.
13. Kannanoton laatiminen ELY –keskukselle alueen turvetuotantoalueiden hyödyntämisestä
Päätettiin, että ei laadita kannanottoa tässä vaiheessa ELY –keskukselle, koska kokousväki ei ollut yksimielinen turvetuotantoalueen hyödyntämisen eduista ja haitoista.
Hallitus valtuutettiin järjestämään asiasta tilaisuus, johon kutsutaan mahdollisimman monipuolisesti eri alan asiantuntijoita kertomaan turvetuotannon hyödyntämisen vaikutuksista alueelle.
14. Mahdolliset muut asiat
Tauno Moilanen esitti, että kyläläiset olisivat aktiivisesti yhteydessä Jari Jussilaan lossinrannan tien korjaamiseksi.
Lauri Ronkainen muistutti jätevesijärjestelmän uusimisesta kylätalolle.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.53.

Pudasjärvellä 12.4.2013

Ensio Jussila Ella Viljamaa
Puheenjohtaja Sihteeri

Asta Pesiö Elma Moilanen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *