Hallituksen kokous 1.8.2013

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: To 1.8. klo 18.00
Läsnä: Ensio Jussila, Aimo Lehmikangas, Asta Pesiö, Päivi Pohjanvesi, Onerva Ronkainen ja Ella Viljamaa

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Terveiset Aittojärven kyläparlamentista
Alpo Turpeinen esitteli Livon kylän kehityksen mallia.
Kaupungin edustajat lupasivat edistää kaupungin yhteistä hanketta, johon kaikki kylät voisivat lähteä omin kehittämiskohtein mukaan.
Esitettiin, että kaupunki lähtisi mukaan hankevetäjäksi myös kylätalojen jätevesijärjestelmien muuttamiseksi ajanmukaiseksi.
Seuraava kyläparlamentti järjestetään Hirvaskosken koululla syyskuussa.
5. Asia ei ole julkinen
6. Kylätalon palo- ja pelastussuunnitelman päivitys
Päivitettiin palo- ja pelastussuunnitelma.
Pyydetään kiinteistövastaavaa laittamaan ajantasalle suunnitelman pohjapiirros.
Kun suunnitelma on valmis, Onerva hyväksyttää sen palotarkastajalla.
Otetaan kopiot suunnitelmasta ja laitetaan suunnitelmat molempien yleisten sisäänkäyntien yhteyteen.
Tuodaan pelastuskalusto kellarista yleisiin tiloihin.
7. Kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman päivitys
Aloitettiin hyvinvointisuunnitelman päivitys. Jatketaan päivitystä seuraavassa kokouksessa.
Ella huolehtii lomakkeiden sähköisestä päivityksestä.
8. Pihatalkoiden järjestäminen kylätalolla
Onerva sopii asiasta Tauno Moilasen kanssa. Talkoot pidetään elokuun aikana.
9. Kaupungin avustusten käyttäminen
Liikuntatoimen 500 euron avustus käytetään urheilupaikkojen kunnossapitoon.
Kulttuurilautakunnalta on tullut 150 e historialuennon pitämiseen kylätalolla ja historiateoksen hankintaan. Onerva huolehtii Ailin kanssa maksatuksen.
Kaupungilta on tullut 650 e yleisavustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Odotellaan kirjallista päätöstä asian eteenpäin saattamiseksi.
Nuorisotoimi on myöntänyt 300 e kesäkerhon järjestämiseen ja leikkivälineiden hankintaan. Tarkistetaan turvallisuuskysymykset ennen kerhon alkamista. Onerva ja Ella huolehtivat käytännön järjestelyistä. Kerhon vetäjille maksetaan 7,50 e/tunti/hlö.
10. Jäsenen eroaminen kyläyhdistyksestä
Myönnettiin ero Vesa Tiirolalle kyläyhdistyksen jäsenyydestä hänen sitä pyydettyään.
11. Syyslomatapahtuman järjestäminen
Järjestetään kerhorahalla lapsille toimintapäivä viikolla 43. Lisäksi Onerva pyytää 4 H:ta mukaan toimintapäivään. Kerhonvetäjät suunnittelevat yhdessä 4H:n kanssa päivän ohjelman. Kyläyhdistys järjestää toimintapäivän muonituksen.
12. Syksyn varojenkeruusta sopiminen
Päätettiin myydä JarX:n sukkia. Ella tilaa 6 sukkakansiota ja toimittaa ne kylätalolle. Päivi tutkii mahdollisuutta myydä myös mausteita.
13. Vesistöretkeilykohteiden syyshuollosta sopiminen
Ensio lupasi huolehtia vesistöretkeilykohteet talvikuntoon.
Päivi kysyy esitteiden painatusten hintaa.
14. Talonmiehen palkkaaminen kylätalolle
Kysytään halukkaita tehtävään. Tehtävänkuva ja hinta (50 e/kk) säilyvät ennallaan. Talonmies palkataan marraskuusta maaliskuulle.
15. Liikasenniemen odotuskatoksen jatkosta päättäminen
Annettiin lupa Pesälöille siirtää katos Liikasenniemen tienhaarasta Raiskion kohdalle.
16. Mahdolliset muut asiat
Kirjeet uusille asukkaille laitettiin menemään hallituksen jäsenten mukana.
Päivi selvittää yhteistyömahdollisuuksia Osao:n kanssa.
17. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Pidetään viikolla 43 tai 44. Pj. kutsuu kokouksen koolle.
18. Kokouksen päättäminen
Kokous lopetettiin klo 20.30.

Pudasjärvellä 1.8.2013

Onerva Ronkainen Ella Viljamaa
hallituksen puheenjohtaja hallituksen sihteeri