Vuosikokous 4.4.2014

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo

Aika: pe 4.4.2014 klo 19

Läsnä: 15 yhdistyksen jäsentä ja 1 jäsenyyttä hakeva

 

Pöytäkirja

  1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen 19.05.

  1. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas. Sihteeriksi tuli valituksi Ella Viljamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Osmo Pesälä ja Suvi Ronkainen.

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Esityslistan hyväksyminen

Kokousväki hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

  1. Vuoden 2013 vuosikertomus

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen.

  1. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Kirjanpitäjä esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

  1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokousväki hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

  1. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin pienin lisäyksin. Lisäykset merkittiin toimintasuunnitelmaan.

  1. Vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus esittää, että vuoden 2014 jäsenmaksu pidetään entisellään eli 5 e/jäsen. Jäsenmaksut kerätään kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvio

Kirjanpitäjä esitteli vuoden 2014 tulo- ja menoarvion, jonka kokousväki hyväksyi.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset jäsenet Aimo Lehmikangas (varajäsen Jouni Pesälä) ja Asta Pesiö (varajäsen Osmo Pesälä) valittiin jatkamaan tehtävissään.

Hallituksen jäsenistä sihteeri Ella Viljamaa pyysi eroa tehtävästään. Hänelle myönnettiin ero. Hänen tilalleen valittiin sihteeriksi Suvi Ronkainen.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014

Kokousväki valitsi yksimielisesti toiminnan tarkastajina jatkamaan Arto Vesterin ja Tarja Paukkerin sekä heidän varalla Urpo Illikaisen ja Toivo Liikasen.

13. Kylätalon myynnistä päättäminen

Kokousväki keskusteli kylätalon mahdollisesta myynnistä. Todettiin, että on tärkeä saada kylätalon tyhjiin asuntoihin vuokralaiset, jotta pystytään kustantamaan kylätalon ylläpidosta aiheutuvat kulut. Mikäli asuntoihin ei saada vuokranmaksajia, kylätalon myyntiasiaan jouduttanee palamaan ensi vuonna uudestaan. Päätöksiä asian suhteen ei tehty.

14. Mahdolliset muut asiat

Lauri Ronkainen esitti, että järjestetään kevään aikana talkoopäivä kylätalolla ja pihapiirissä. Talkoot päätettiin pitää toukokuun loppupuolella. Talkoisiin kutsutaan väkeä erityisesti hallituksen ulkopuolelta.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40.

Pudasjärvellä 4.4.2014

Aimo Lehmikangas                                                    Ella Viljamaa

Puheenjohtaja                                                             Sihteeri

Osmo Pesälä                                                               Suvi Ronkainen

Pöytäkirjantarkastaja                                                  Pöytäkirjantarkastaja