Hallituksen järjestäytymiskokous 7.4.2019

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 7.4.2019, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Ella Viljamaa, Päivi Loukusa ja Raimo Tervonen 

 

 1. Kokouksenavaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30. 
 2. Varapuheenjohtajan valinta
  Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.
 3. Internetvastaavan valinta
  Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa.Facebookista huolehtii Aimo Lehmikangas. 
 1. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
  Yhdistyksen ilmoitusten jättämisestä vastaa Ella Viljamaa.
 2. Työllistämisvastaavan valinta
  Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.
 3. Hankintavastaavan valinta
  Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaa Matti Viljamaa.
  Muista hankinnoista vastaa Onerva Ronkainen ja Aimo Lehmikangas. 
 4. Muut asiat
  Sihteeri huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa henkilömuutokset patentti- ja rekisterihallitukseen.
 5. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
  Puheenjohtaja ilmoittaa muille jäsenille seuraavasta kokousajankohdasta.
 6. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.42.

Pudasjärvellä 7.4.2019 

 

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa
Puheenjohtaja Sihteeri