Hallituksen kokous 7.3.2014

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous

Aika: pe 7.3.2014 klo 18

Paikka: Kylätalo

Läsnä: Ensio Jussila, Asta Pesiö, Onerva Ronkainen, Päivi Tiirola, Ella Viljamaa sekä lisäksi vierailijoina Mirja ja Matti Viljamaa

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen n. 18.10.

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

  1. Palovaroitinsuunnitelma asennuksia varten

Päätettiin asentaa sarjaan kytkettävät varoittimet asuntoihin ja yleisiin tiloihin. Matti ja Ensio huolehtivat asennuksen maalis-huhtikuun aikana.

  1. Vuosikokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin pitää vuosikokous pe 4.4. klo 19.

Ella huolehtii ilmoitukset nettiin, ilmoitustauluille ja Pudasjärvi –lehteen.

Ilmoitukseen laitetaan, että kokouksessa päätetään mahdollisesta kylätalon myynnistä.

  1. Vuoden 2013 tilit

Mirja Viljamaa esitteli vuoden 2013 tilit.

Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tilit.

  1. Vuoden 2013 toimintakertomus

Laadittiin vuoden 2013 toimintakertomus.

  1. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Laadittiin vuodelle 2014 toimintasuunnitelma.

  1. Jäsenmaksu vuodelle 2014

Päätettiin esittää jäsenmaksuksi 5 e/hlö.

Maksuaika kesäkuun 2014 loppuun.

10. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvio

Laadittiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2014.

11. Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuorossa ovat jäsenistä Aimo Lehmikangas (varajäsen Jouni Pesälä) sekä Asta Pesiö (varajäsen Osmo Pesälä). Lisäksi sihteeri Ella Viljamaa on pyytänyt eroa hallituksesta.

12. Asuntojen vuokran indeksikorotus 1.4.2014 lähtien

Päätettiin tehdä indeksitarkastus asuntojen vuokrahintoihin. Asuntojen uudet vuokrahinnat 1.4.2014 alkaen ovat:

Yksiö 232 e/kk

Kaksio 286 e/kk

Kolmio 445 e/kk

Onerva ilmoittaa uudet vuokrahinnat asukkaille.

13. Avustushakemukset

Valtuutettiin pj. ja sihteeri hakemaan kaupungin avustuksia. Haetaan liikunta-avustuksen lisäksi ainakin avustusta invaramppiin.

14. Kevään tapahtumien järjestäminen

Onerva huolehtii tarjottavat Kollaja-iltaan, Tie- ja nettiasioiden infoiltaan sekä Kauneimmat koululaulut -tilaisuuteen. Lauluiltaan hommataan myös arpajaiset.

Ulkoilu- ja kalastustapahtuma:

Ensio huolehtii tarvittaessa aurauksesta. Hän tuo mukanaan laavulle myös kirveen.

Ella laatii paperi- ja netti-ilmoitukset.

Asta huolehtii arpapalkinnot.

Onerva sopii Jaalangan maa- ja kotitalousnaisten kanssa kahvi- ja ruokatarjoilujen työjaosta. Hän myös organisoi työntekijät paikalle tilaisuuteen.

15. Muut asiat (mm. varaston vuokrasumma, laajakaista)

Kylätalon pihassa on ollut helmikuun ajan karavaanareita vuokralla. Korvaukseksi he ovat maksaneet 50 e/hlö vessan ja saunan käytöstä. Lisäksi he maksoivat sähkön käytön kulutuksen mukaan.

Hallituksen jäsenet ottivat mukaan Ori Flame –tuote-esitteet varojen keräämiseksi kyläyhdistykselle.

Ulkovaraston vuokrahinnaksi sovittiin 50 e/vuosi.

Laajakaista-asentaja on käynyt kylätalolla tarkistamassa asennussuunnitelman.

Kyläyhdistyksen nettisivut ovat tulleet maksulliseksi helmikuusta lähtien. Tällä hetkellä sopimus on tehty puoleksi vuodeksi eteenpäin. Elokuussa päätetään jatkosta.

16. Kokouksen päättäminen

Pj. päätti kokouksen n. 20.10.

Pudasjärvellä 7.3.2014

 

Onerva Ronkainen                                                         Ella Viljamaa

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri