Hallituksen kokous 7.12.2011

JONGUN ALUEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

7.12.2011 kello 19:00 Paukkerinharjun kylätalolla

Läsnä: Päivi Pohjanvesi, Ella Viljamaa, Ensio Jussila, Asta Pesiö, Vesa Tiirola, Onerva Ronkainen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja allekirjoitettiin se.

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Tomi Ronkainen, Miia ja Antti Ahlholm.

Keskusteltiin nuorisotiloihin tuotujen kuntolaitteiden lunastamisesta. (omistaa Vesa Tiirola) Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.

Omarahoitusvaatimuksesta(50 %) johtuen, emme voi käyttää maaseutulauta kunnan myöntämää avustusta. Puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon tästä asiasta maaseutulautakunnalle.

Vuokralaiset Lauri ja Onerva Ronkainen ovat irtisanoneet
kaksion vuokrasopimuksen 1.1.2012 lähtien.

Hallitus hyväksyi uudeksi vuokralaiseksi kaksioon Vesa Tiirolan. (Vesa Tiirola poistui käsittelyn ajaksi paikalta.)

Myymättömät joulukortit toimitetaan Mirja Viljamaalle palautusta varten.

Hallitus päätti jatkaa Mirja Viljamaalta ostettavaa rahastonhoitajan palvelua vuodeksi 2012. (Ella Viljamaa poistui paikalta käsittelyn ajaksi.)

Urpo Viljamaa oli lähettänyt katsauksen hakelämmittimen kunnosta. Hakkeen kulutusmittari epäkunnossa syyskuun ja lokakuun ajan. Hallitus myönsi Urpo Viljamaalle oikeuden laskuttaa kyläyhdistystä laskennallisen lämpötila vertailun mukaan kyseiset kuukaudet. (Ella Viljamaa poistui paikalta.)

Kauneimmat Joululaulut kylätalolla 19.12 kello 19:00. Päivi on tuonut tarjottavat paikalle. Ella, Mirja ja Onerva laittavat paikat kuntoon 13.12 jumpan jälkeen. 

Hallitus päätti tarjottavien hinnoista:

·        

1.50€ torttukahvi/tee

·        

1.00€ mehu ja torttu

·        

2.00€ arpa

Jos jää torttuja myydään 0.50€/kpl halukkaille.

Seuraava kokous 2.1.2012 kello 19:00 kylätalolla.

Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Päivi Pohjanvesi                                                      Onerva Ronkainen