Kyläyhdistyksen vuosikokous 7.4.2019

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous 

PÖYTÄKIRJA 

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 7.4.2019 kello 13:00 

Läsnä  11 yhdistyksen jäsentä 

 

  1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.

 2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ensio Jussila , sihteeriksi Ella Viljamaa  ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Asta Pesiö ja Elma Moilanen.
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Vuoden 2018 toimintakertomus 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toiminnan. 

Kokousväki hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen. 

 

6. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen.

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Kokousväki vahvisti vuoden 2018  tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

 8.  Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman. 

Kokousväki hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

 

9. Vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksu 

Hallitus esittää vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksuksi 5 euroa. Esitys hyväksyttiin.

 

10. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 tulo- ja menoarvion. 

Kokousväki hyväksyi vuoden 2019 tulo- ja menoarvion. 

 

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Aimo Lehmikangas ja sihteeri Ella Viljamaa sekä jäsenistä Päivi Loukusa (Pirkko Kokko) ja Juhani Pesälä (Osmo Pesälä). 

Valittiin erovuoroiset jatkamaan tehtävissään. Hallitus jatkaa edellisvuotisella kokoonpanolla. 

 

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019 

Valittiin vuodelle 2019 toiminnantarkastajiksi Asta Pesiö ja Elma Moilanen ja varatoiminnantarkastajiksi Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen.

 

13. Mahdolliset muut asiat 

Pidetiin hiljainen hetki paikallisten poisnukkuneiden muistoksi. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.10. 

 

 

Pudasjärvellä 7.4.2019 

 

 

Ensio JussilaElla Viljamaa 

Kokouksen puheenjohtajaKokouksen sihteeri 

 

 

Asta PesiöElma Moilanen 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja