Hallituksen kokous 23.8.2022

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: ti 23.8.2022 klo 18 

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Pirkko Kokko, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa 

 1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.58. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on vakaa. Sähkön hinnan kehitystä seurataan. 

4. Vuokra-asuntojen tilanne 

Kaikissa asunnoissa on vuokralaiset. Vuokranmaksut on hoidettu ajoissa. Kolmioon on jouduttu uusimaan termostaatit.  

5. Työllistämistilanne 

Tällä hetkellä on yksi työllistetty. Hänen työsopimuksensa päättyy vuoden lopussa. Kesäaikana on ollut paljon töitä talon ulkopuolella. 

6. Työllistäminen v. 2023 

Voimassa oleva työllistämishanke päättyy v. 2023 kesäkuun lopussa. 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjauskriteerit muuttuvat.  

Keskusteltiin mahdollisesta työllistämisen jatkosta. 

7. Lämmityskauden 2022-23 haketoimitukset ja laitoksen valvonta 

Jatketaan haketoimitusta nykyisen haketoimittajan kanssa heidän tarjoamallaan hinnalla. 

Aimo selvittää Viljamaan Matilta, jatkaako hän laitoksen valvojana. 

Merkitään, että Onerva jääväsi itsensä tämän kohdan käsittelyn ajaksi. 

8. Kirjaston järjestäminen 

Pyydetään Jarkkoa laskemaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kirjaston uusimiseen. Huoneen vasemmalle puolelle on tarkoitus laittaa samanlainen hylly kuin oikealle. Lasten kirjoille tehdään kirjastovaunu. Kirjojen kaksoiskappaleet poistetaan. 

9. Kirjastotyöntekijöiden palkkaaminen 

Valittiin Aukusti Viljamaa, Anni Viljamaa ja Reeta Viljamaa järjestelemään kylätalon kirjastoa. 

Merkitään, että Ella Viljamaa poistui asian käsittelyn ajaksi. 

10. Syyskauden tapahtumat 

Järjestetään koko perheen puuhapäivä viikolla 43. 

Pidetään puurojuhla ja joululaulutilaisuus pe 16.12. Klo 18. 

11. Muu toiminta kylätalolla 

Omatoimijumppa kylätalolla tiistaisin klo 18.30. Ensimmäinen kerta 30.8. 

12. Puuttuvat jäsenmaksut 

Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet saavat jäseniltä lähiaikoina uuden laskun. Sähköpostilaskut on jo lähetetty. 

13. Tehtävät hankinnat 

Raivaussahan osalta odotetaan päätöstä, saadaanko se hankittua työllistämishankkeen puitteissa. 

Klapikoneen hankintaan kaavaillaan rahoitusta Leaderilta ensi vuonna. 

14. Kylätalon jäteastian käyttö 

Kylätalon työntekijä tekee jätekatokseen kyltin, että jäteastiat ovat vain kylätalon asukkaiden käytössä. 

15. Tiedoksi saatettavat asiat 

Nettisivujen sopimusta on jatkettu vuodella. 

Facebook –sivusto on perustettu uusi. Nykyinen on Jonkulaiset -nimellä. 

16. Mahdolliset muut asiat 

Karvosenrannan laavulle viedään lisää polttopuita. 

Annettiin Onervalle valtuudet järjestellä pölkkyjen myynti taideteosten tekoa varten. 

17. Seuraavasta kokouksesta päättäminen. 

Kokoonnutaan seuraavan kerran loka-marraskuun vaihteessa. 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

Pudasjärvellä 23.8.2022 

 

Aimo Lehmikangas                                Ella Viljamaa 

Yhdistyksen puheenjohtaja                 Yhdistyksen sihteeri