Hallituksen kokous 27.8.2021

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: pe 27.8. 2021 klo 18 

Läsnä: Pirkko Kokko, Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa (etänä) 

 

  1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.58. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on säilynyt suurin piirtein ennallaan.  

4. Vuokra-asuntojen tilanne 

Vuokra-asunnoissa on kaikissa asukkaat. 

5. Työllistämistilanne ja työnohjaajan palkkaaminen työllistetyille 

Työllistämisporukassa on vetäjän lisäksi kaksi muuta henkilöä. 

Kyläyhdistys palkkaa Markku Hemmilän 18.10 – 31.12.2021 työllistämisporukan ohjaajaksi. Onerva neuvottelee Markun kanssa työsopimuksesta (6,5 h/pv). 

6. Työllistäminen v. 2022 

Keskusteltiin työllistämisen jatkosta. Seurataan rahoitustilanteen kehittymistä, mikä vaikuttaa merkittävästi meidän työllistämismahdollisuuksiin. 

7. Lämmityskauden 2021-22 haketoimitukset ja laitoksen valvonta 

Aimo selvittää asian seuraavaan kokoukseen mennessä. 

8. Jätevesijärjestelmän rakentaminen 

Pyritään saamaan koneurakoitsija jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Aimo on asiasta Mattiin yhteydessä. Matti on selvitellyt asiaa. 

9. Taloushallinnon järjestäminen v. 2022 

Onerva kysyy Anni-Inkeriltä, voisiko hän maksaa työllistettyjen ohjaajan loppuvuoden palkan korvausta vastaan. 

Pyydetään tarjoukset paikallisilta tilitoimistoilta v. 2022 taloushallinnon osalta. 

10. Korona-avustus kyläseuroille 

Aimo pyrkii osallistumaan korona-avustuksen infotilaisuuteen 7.9.  

Infon jälkeen päätetään whatsapp-kokouksessa avustuksen hakemisesta. 

11. Syyskauden tapahtumat 

Mikäli koronatilanne sallii, järjestetään vko 43 syyslomatapahtuma ja pe 17.12. Klo 18 joululaulu- ja joulupuurotilaisuus. 

12. Muu toiminta kylätalolla 

Aloitetaan ma 30.8. klo 18.30 omatoimijumppa. 

Pyritään järjestämään lapsille joku kerho kylätalolle. 

13. Tiedoksi saatettavat asiat 

Nettisivujen sopimusta on jatkettu vuodella. 

14. Mahdolliset muut asiat 

Ei muita mahdollisia asioita. 

’15. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Kokoonnutaan whatsapp:ssa syyskuussa, kunhan korona-avustusinfo on ohi. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.05. 

 

Pudasjärvellä 27.8.2021 

 

Aimo Lehmikangas                                      Ella Viljamaa 

Kyläyhdistyksen pj.                                      Kyläyhdistyksen siht.