Hallituksen kokous 14.12.2019

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: La 14.12.2019 klo 9 

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa ja kokouksen alkuosassa vierailijana Mirja Viljamaa 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen 

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden laskuttaminen 

Keskusteltiin palveluseteliasiakkaiden laskuttamisesta. Oulunkaarelta on annettu ohjeistus asiaan, jota noudamme. 

5. Keskustelua vuodesta 2019 

Työllistämishanke sujuu Kaukon johdolla hyvin. 

Tapahtumista osa on ollut vähäväkisiä. Huomioidaan asia tulevan toimintakauden suunnittelussa. 

Kiinteistön osalta on tehty merkittäviä remontteja. 

6. Työllistämisraportti kaupungille (Onerva) 

Väliraportti on toimitettu. 

Onerva on toimittanut Livokkaalle ja kaupungille vapaamuotoisen kirjelmän työllistämistä. 

Onerva infosi tämän hetken työllistämisen tilanteesta. 

7. Raportti toimita- ja kehittämisavustuksen käytöstä 

Pyydetään Mirja Viljamaata tekemään raportti yhteistyössä Aimon kanssa. 

8. Kehittämis- ja toimintatuen hakeminen vuodelle 2020 

Keskusteltiin kylätalon ja sen toiminnan kehittämiskohteista (jätevesijärjestelmä, sadevesijärjestelmä, kiinteistön käyttökulut, lämmitysjärjestelmän ohjausjärjestelmä). Aimo ja Ella laativat hakemuksen. 

9. Työllistämistuen hakeminen vuodelle 2020 

Onerva tekee hakemuksen yhteistyössä Mirjan kanssa. 

10. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen  

Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat työterveyshuollon sopimuksen. Onerva huolehtii sopimuksen eteenpäin. 

11. Keskustelua STEAN Paikka auki –tuki palkkauksesta 

Ella lähettää kyläyhdistyksen säännöt Paikka auki –koordinaattorille, jotta saadaan selville, ollaanko oikeutettuja tukeen. Tuella voitaisiin palkata osatyökykyisiä ja nuoria. 

12.  Kylätalon ensi vuoden toimet (jätevesijärjestelmä, sadevesien johtaminen, lämmityksen kehittäminen…) 

Aimo järjestelee Matin kanssa jätevesijärjestelmän ja sadevesien johtamiseen liittyviä asioita. 

Selvitellään Ronkaisen veljesten kanssa lämmitysurakoinnin jatkoa. Aimo selvittelee lämmitysjärjestelmän ohjaukseen liittyviä asioita.  

Selvitellään kylän yhteisen nuohouksen ja jätekaivojen tyhjennyksen kilpailutusta. Kysellään ensin kyläläisten innostusta asiaan. Tarvittaessa pyydetään tarjouksia. 

13. Vuokra-asuntoasiat 

Laitetaan kaksio vuokralle 1.2.2020 alkaen. Tarvittavat remontit tehdään ennen sitä. 

Yksiö on toistaiseksi vapaa. Jouluksi on mahdollisesti tulossa asuntoon lyhytaikainen vuokralainen. 

14. Palveluiden hankinta ja palkattu työvoima vuodelle 2020 

Jatketaan Kauko Tervosen työsuhdetta ehdollisena edellyttäenettä saamme myönteisen päätöksen osallistuvasta budjetoinnista.  

Jatketaan Tilipalvelu Mirja Viljamaan taloushallinnontöiden sopimusta aikaisemman sopimuksen mukaisesti.  

Lämmityssopimus jatkuu kevääseen asti. Jatko vielä avoin. 

Aimo Lehmikangas nimettiin kiinteistövastaavaksi. Matti Viljamaa tekee aikaisemman sopimuksen mukaisesti tarvittaessa kiinteistöön liittyviä töitä.  

15.  Muut asiat 

Keskusteltiin saatavista ja toimintatavoista niiden perinnän suhteen. 

4H tulee mahdollisesti pitämään kesällä kasvimaata ja järjestää syksyllä sadonkorjuujuhlan. Tällä pyritään aktivoimaan lapset ja nuoret tuottamaan itse lähiruokaa. 

Aimo selvittää metsurivaatteiden ja muiden varusteiden hintaa osallistuvaa budjettihakemusta varten. 

Pyydetään Mattia teettämään Aimolle lämpöhuoneen avaimen. 

Keskusteltiin Jongun ympäriajon järjestämisestä. 

16. Kevään kokousaikataulut  

     Tilikokous pidetään viikolla 9. 

     Vuosikokous pidetään 29.3.2020 klo 13. 

     Viikolla 10 järjestetään koko perheen puuhapäivä. Onerva kysyy 4H:ta tilaisuuden järjestämiseen. 

 17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.20. 

 

Aimo Lehmikangas                                 Ella Viljamaa 

Puheenjohjaja                                        Sihteeri