Vuosikokous 12.4.2015

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

 

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo

Aika: 12.4.2015 klo 12:00

Läsnä: 13 kyläyhdistyksen jäsentä

 

 

Pöytäkirja

 

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

 1. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas, ja sihteeriksi Suvi Ronkainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Tervonen ja Saara Jussila.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus oli laittanut kokouskutsun paikallislehteen. Lehdenjakelu-muutosten vuoksi ilmoitus tuli vasta samalle viikolle kokouksen kanssa (ke 8.4.). Kyläyhdistyksen nettisivuilla kokouskutsu oli ti 7.4. alkaen. Todettiin kuitenkin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohtaan ”13” kattoremontista päättäminen. Hyväksyttiin esityslista lisäyksen myötä.

 

 1. Vuoden 2014 toimintakertomus

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus pienin lisäyksin.

 

 1. Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelmaan lisättiin saatu perinnebiotooppi-hankeavustus, joka käytettiin samansuuruisena hankkeeseen. Toiminnantarkastajan lausunto oli kirjallisena, ja sen ääneen luki kokousväelle taloudenhoitaja. Toiminnantarkastajat vahvistivat tilinpäätöksen allekirjoituksillaan.

 

 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettiin. Vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin.

 

 1. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin lisäyksin.

 

 1. Vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksu

Yleinen kokous esitti, että pidetään kyläyhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksu entisellään. Päätettiin yksimielisesti, että liittymis- ja jäsenmaksu on 5 e/vuosi.

 

 1. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvio

Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin.

 

 1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen erovuorossa on tänä vuonna puheenjohtaja ja sihteeri sekä varsinaisista jäsenistä Päivi Pohjanvesi ja Ensio Jussila. Kirjallisesti eroa hallituksesta ovat pyytäneet Päivi Pohjanvesi ja Asta Pesiö. Yleinen kokous päätti, että puheenjohtaja ja sihteeri jatkavat tehtävissään. Päätettiin myöntää ero Päivi Pohjanvedelle, ja tilalle valittiin Juhani Pesälä. Ero myönnettiin myös Asta Pesiölle, jonka tilalle valittiin Elma Moilanen (kahden vuoden ajaksi). Varajäsenet päätettiin jatkamaan entisellään. Päätettiin jatkaa Ensio Jussilan tehtävää hallituksen varsinaisena jäsenenä.

 

 

 1. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2015

Tarja Paukkeri ja Arto Vesteri ovat toimineen toiminnantarkastajina. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineen Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen. Yleinen kokous päätti valita heidät jatkamaan tehtävissään.

 

 1. Mahdolliset muut asiat

Hallitus on kartoittanut kylätalon ns. alaluokan katon Hämeen kattoremontti-yrityksellä. Siitä on tullut kirjallinen kuntoarvio ja remonttitarjous, hinta noin 17 000 euroa. Katossa on ilmastointiputken torvenjuuressa pieni vuotokohta, muutoin katto on ehjä ja hyväkuntoinen. Katon pinta-ala on 250 neliötä, jolloin peltien hinnaksi tulisi arviolta 3 000 euroa itse hankittuna. Kattoremontti ei tällä hetkellä ole kiireellinen jos vain vuotopaikka tukitaan talkootyöllä, kuten hallitus asiaa esitteli. Leader-hankintarahoitus on myös mahdollista, mutta tällöinkin kyläyhdistykselle tulisi kattoremontista osa maksettavaksi. Päätettiin siirtää lopullinen kattoremontti myöhemmäksi, ainakin kolmen vuoden päähän jolloin kyläyhdistyksen velat on saatu maksetuksi. Esitettiin kylätalon pääportaiden edustan katon uusimista ensi kesälle. Mietitään asiaa, kun katsotaan katon tilannetta uudestaan kesällä. Asiasta ei tehty päätöstä.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

 

 

Jongulla 12.4.2015

 

 

 

 

Aimo Lehmikangas                               Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja                                       Sihteeri

 

 

 

 

Raimo Tervonen                                   Saara Jussila

Pöytäkirjan tarkastaja                            Pöytäkirjan tarkastaja