Hallituksen kokous 19.5.2018

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 19.5.2018 klo 12
Läsnä: pj. Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Osmo Pesälä,Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, siht. Ella Viljamaa
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Avoimet kylät –tapahtuma 9.6.
Osallistutaan Avoimet kylät -tapahtumaan järjestämällä kylätalolla Kesäkerhon avajaiset la 9.6. klo 12.
Sihteeri ilmoittaa osallistumisesta tapahtuman organisoijalle ja laatii ilmoitukset nettisivuille ja facebookiin.

4. Jonnimmoiset jonkulaiset kesäpäivät
Pidetään kesäpäivät kylätalolla su 15.7. alk. klo 12.
Onerva R. ja Päivi L. hommaavat tapahtumaan tarjottavat ja kilpailujen palkinnot.
Raimo T. ja Juhani Pesälä huolehtivat kilpailujen suunnittelusta ja kisajärjestelyistä.
Onerva R. ja Elma Moilanen hommaavat näytelmät.
Sihteeri huolehtii ilmoitukset nettiin, facebookiin ja lehteen.
Kesätyöntekijät ja mahdollisesti joku työllistetyistä osallistuvat tapahtumassa keittiö- ja myyntihommiin.
Tapahtumassa myydään perinteisesti ruuan ja kahvin lisäksi arpoja.

5. Muut lähiaikojen tapahtumat
a) Osallistutaan 6.-7.7. Pudasjärven markkinoille, johon on jo varattu oma koju.
Perjantain markkinaosallistumisesta vastaa Raimo T. yhdessä kesätyöntekijöiden kanssa. Lauantaina vastuuvuoroa hoitaa puheenjohtaja kesätyöntekijät apunaan.
Työllistetyt ja kesätyöntekijät leipovat myytävää ja arvottavaa kojulle.
b) Elokuussa järjestetään perinteinen nuotioilta Hautapahtaalla yhteistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa.

6. Kehittämis- ja toimintatuki vuodelle 2018
Kyläyhdistykselle on myönnetty 3000e kehittämis- ja toimintatukea vuodelle 2018. Tällä rahalla on hankittu kylätalolle astianpesukone. Lisäksi summalla katetaan osa kiinteistökuluista. Uuden jäädytysletkun hankinta on myös harkinnassa.

7. Terve SOS 2018 voitto
Pudasjärveläinen ryhmätyöllistymisen malli voitti 3000e palkinnon Terve SOS 2018 -kilpailussa. Onnea hienosta saavutuksesta ja Onerva R:lle suuret kiitokset uurastuksesta työllistämisen eteen. Palkintoraha käytetään työllistettyjen virkistyskäyttöön heidän omien toiveidensa mukaisesti.

8. Nuorten kesätyöntekijöiden valinta kesäkerhoon ja kesätapahtumiin
Kesätyöntekijöiksi haki määräaikaan mennessä neljä kriteerit täyttävää hakijaa. Hakemusten perusteella kyläyhdistys päätti valita tehtävään kolme omalla kylällä asuvaa nuorta. Työntekijöiden työaika on 60 tuntia/hlö. Valituksi tulivat Milena Liikanen, Minna-Liina Liikanen ja Merikukka Pesälä. Kaksi heistä palkataan OP:n avustuksen turvin. Yksi kyläyhdistyksen omista varoista. Kesäkerhossa pyörii ensi kesänä alle kouluikäisten ryhmä sekä alakouluikäisten ryhmä. Ensimmäinen kerho pidetään la 9.6. klo 12. Muista kerhopäivistä ilmoitetaan nettisivulla ja facebookissa lähempänä.

9. Tilinkäyttöoikeus sihteerille
Hallitus päätti, että tilinkäyttöoikeudet poistetaan kyläyhdistyksen entiseltä sihteeriltä, Suvi Ronkaiselta ja myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet kyläyhdistyksen uudelle sihteerille Ella Viljamaalle (160376-XXXX) kyläyhdistyksen Pudasjärven Osuuspankin tilille.

10. Työllistettävien työtilanne
a) Tällä hetkellä kylätyöntekijöillä on kaksi työkohdetta kylätalon ulkopuolella. Näiden tehtävien lomassa aloitetaan katto- ja maalaushommat kylätalolla. Uusia työurakoita ei oteta vastaan ulkopuolisilta ennen kuin hommat kylätalolla saadaan tehtyä. Kiinteistövastaava hankkii kylätalolle valjaat ja tarvittavat maalit. Onerva R. ilmoittaa kiinteistövastaavalle, milloin työt päästään aloittamaan.
b) Odotetaan myös verotuspäätöstä viime vuoden osalta, jotta työllistämistoimintaa voidaan suunnitella paremmin jatkossa.

11. Työllistettävän palkankorotus
Sihteeri tarkastaa Laavu -hankkeen vetäjältä työllistettävän määrävuosikorotuksen ajankohdan.

12. Asunnonvuokrien tarkistaminen
Asunnon vuokriin tehdään vuosittainen indeksikorotus (1,5%) 1.7.2018 lähtien. Lisäksi vuokrien hintaa tarkastetaan lämmityskustannusten nousun myötä. Asuntojen uudet vuokrahinnat 1.7. lähtien ovat seuraavat:
yksiö 260 e
kaksio 310 e
kolmio 485 e

13. Sähkön hinnan tarkistaminen
Sähkön hinnaksi 1.6.2018 lähtien päätettiin 0,16e/kWh. Vuokralaisia pyydetään ilmoittamaan sähkömittarilukema 31.5.2018 kyläyhdistyksen taloudenhoitajalle Mirja Viljamaalle.

14. Jäsenmaksut
Hallituksen jäsenille annettiin jäsenmaksukaavakkeet jaettaviksi oman kyläkulman alueelle. Jäsenmaksujen eräpäivä on 30.6.2018.

15. Alkuvuoden lämmitysjärjestelyiden korvaaminen
a) Urpo Viljamaalle päätettiin korvata 1.1.-11.2. hakkeella tuotettu energia edellisvuotisen sopimuksen mukaisesti MWh – perusteisesti. Kyläyhdistys on maksanut tuona aikana kulutetun öljyn. Tuolta ajalta ei veloiteta lämmitysjärjestelmän huoltoon liittyvää perusmaksua.
b) Matti Viljamaalle päätettiin korvata pelletin hankinnasta aiheutuneet kilometrikulut sekä 11.2.-27.2. kolme tuntia lämmityksen huoltoon liittyvästä työstä siirtymäkaudella.
c) Koeajalla 27.2.-24.3. uudet lämpöyrittäjät Matti ja Tomi Ronkainen tutustuivat järjestelmään ja huolehtivat lämmityksestä hakekuutiohinnalla.
d) 24.3. alkaen lämmityksestä huolehtii erillisellä sopimuksella Metsäyhtymä Mato.

16. Jätevesijärjestelmän uusiminen
Puheenjohtaja kertoi ProAgriasta saamistaan ennakkotiedoista jätevesijärjestelmän uusimiseen liittyen. Päätettiin, että Onerva pyytää kaupungintalolta selvitykset kylätalon nykyisestä jätevesijärjestelmästä.

17. Mahdolliset muut asiat
a) Laavu -hanke järjestää päätöstilaisuutena Yhdessä eteenpäin -seminaarin 28.5.
b) Päivitettiin joiltakin osin vuokrahinnastoa. Onerva jatkaa vastuuta tavaravuokrauksesta. Sihteeri hoitaa jatkossa tilavuokrauksesta.
c) Sihteeri selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä maisemahankkeen tilanteen.
d) Ensi vuoden toimintaa suunniteltaessa huomioidaan mahdollisen kesäkioskin perustaminen.

18. Seuraavista kokouksista sopiminen
Kokoonnutaan tarvittaessa kesäpäivien yhteydessä 15.7.
Seuraava varsinainen kokous pidetään pe 31.8. klo 18

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Pudasjärvellä 19.5.2018
Aimo Lehmikangas                Ella Viljamaa
Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen sihteeri