Bioenergia -hanke

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus isännöi Bioenergian edelläkävijät hanketta, johon kylämme on valittu pilottikohteeksi.

”Hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan kotimaisen energian käyttöä ja siten etsiä bioenergiaan perustuvan yritystoiminnan lisäämisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen perusajatuksena on kylä-/aluetason sekä tilakohtaisen tarkastelun avulla edistää bioenergiaraaka-aineen tehokasta tuotantoa ja hyödyntämistä. Lisäksi kehitetään erityisesti metsähakkeen tuotanto- ja toimitusprosesseja tukevaa informaatiokulkua, yrittäjyyttä sekä kiinteistöjen bioenergian hyödyntämistä.”

Lue lisää hankeesta metsäkeskuksen sivuilta. Sivuilta löytyy mm. Jongun alueen maisemasuunnitelma.