Hallituksen järjestäytymiskokous 4.7.2020

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
PÖYTÄKIRJA
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 4.7.2020, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Päivi Loukusa, Pirkko Kokko ja Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.40.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.

3. Internetvastaavan valinta
Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa.

Facebookista huolehtii Aimo Lehmikangas.

4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
Yhdistyksen ilmoitusten jättämisestä vastaa Ella Viljamaa.

5. Työllistämisvastaavan valinta
Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.

6. Hankintavastaavan valinta
Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaavat Aimo Lehmikangas ja Matti Viljamaa.
Muista hankinnoista vastaa Onerva Ronkainen ja Aimo Lehmikangas.

7. Muut asiat
Mietitään Pudasjärven Paras -kylä tittelin hakemista. Jatketaan keskustelua etänä.

Lisätään Pirkko Kokko Whatsapp –rinkiin.

8. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Puheenjohtaja ilmoittaa muille jäsenille seuraavasta kokousajankohdasta. Kokous pidetään elokuun alussa.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.43.

Pudasjärvellä 4.7.2020

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa
Puheenjohtaja Sihteeri