Vuosikokous 3.4.2022

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 3.4.2022 klo 13

Läsnä: 8 kyläyhdistyksen jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas. Sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa . Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Jussila ja Ensio Jussila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitukset ovat olleet kotisivuilla ja facebookissa sekä paikallislehdessä viikolla 12. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2021 toimintakertomus

Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.

Kokousväki hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen entinen taloudenhoitaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastus on suoritettu 28.2.2022. Toiminnantarkastajia pyydetään toimittamaan toiminnantarkastuskertomus.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokousväki vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, mikäli jälkitoimituksena tulevassa toiminnantarkastuskertomuksessa ei ilmene esteitä.

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Kyläyhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Todettiin, että toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan koronatilanne huomioiden. Lisättiin suunnitelmaan Pudasjärven markkinoille osallistuminen.

9. Vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Maksuaika kesäkuun loppuun mennessä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 tulo- ja menoarvion.

Kokousväki hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2022.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Onerva Ronkainen (Jouni Pesälä) ja Raimo Tervonen (Ensio Jussila).

Valittiin erovuoroiset jatkamaan hallituksessa.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

Valittiin vuodelle 2022 toiminnantarkastajiksi Asta Pesiö ja Urpo Illikainen. Varalle Toivo Liikanen ja Saara Jussila.

13. Mahdolliset muut asiat

Tiedoksi saatettiin seuraavat tapahtumat:

Torstaina 7.4. klo 17 kylätalolla on Pudasjärven kyläkierroksen tapahtuma. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Lauantaina 28.5. uistelukilpailu Karvosenrannassa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.30.

 

Pudasjärvellä 3.4.2022

 

Kokouksen puheenjohtaja               Kokouksen sihteeri

Aimo Lehmikangas                            Ella Viljamaa

Pöytäkirjantarkastaja                       Pöytäkirjantarkastaja

Saara Jussila                                      Ensio Jussila