Hallituksen kokous 23.7.2016

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: 23.7.2016 klo 10:00

Läsnä: Onerva Ronkainen, Ensio Jussila, Elma Moilanen, Aimo Lehmikangas, Suvi Ronkainen

 

Pöytäkirja

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00.

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

  1. Lainan hakeminen

Kaupunki tarjoaa lainaa 0%-korolla kyläyhdistykselle työllistämisprojektia varten. Päätettiin hakea lainaa 6 000 euroa.

  1. Kalakisa Karvosenrannassa

Sovittiin pidettäväksi kalakisa Karvosenrannassa yhdessä Osakaskunnan kanssa 27.8.2016.

Kyläyhdistys huolehtii kahvituksen ja arvonnan. Osakaskunta hoitaa kalakisan kokonaisuudessaan ja lehti-ilmoituksen.

  1. Mahdolliset muut asiat

Ei muita asioita.

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:10.

 

Jongulla 23.7.2016

Onerva Ronkainen                    Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja                           Sihteeri