Hallituksen kokous 11.4.2021

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: su 11.4.2021 klo 12 

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Pirkko Kokko, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa ja vierailijana Mirja Viljamaa 

 1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.00 . 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Talousarvio vuodelle 2021 

Mirja Viljamaa esitteli talousarvion vuodelle 2021. 

Hallitus hyväksyi talousarvion. 

5. Työllistämisasiat 

Onerva kertoi työllistämistilanteesta. Kauko Tervonen jää eläkkeelle 30.4.2021. Markku Hemmilä aloittaa työllistämisporukan johtajana 1.5. Livokkaan palkkaamana. Hänen sopimuksensa on 18.10.21 saakka. 

6. Kylälle asumaan -kyläesittelyihin osallistuminen 

Ei osallistuta tässä vaiheessa kyläesittelyyn. 

7. Avoimet kylät -päivään osallistuminen 12.6. 

Osallistutaan Avoimet kylät -päivään lähettämällä aiemmin laadittu kyläesittely Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:lle. 

8. EU-ruokapussien jako 

Ella ilmoittaa pussin tilanneiden määrän Onervalle. Ruokapussien nouto tapahtuu kylätalolta.  

9. Vapepan organisointi kylälle 

Kylätalo on Vapepan tukikohta. 

Pyydetään metsästysseuroilta apua asiaan. Pyydetään joka seuralta yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa. Toimitetaan yhteystiedot Esa Erkkilälle. 

10. Tiedoksi saatettava asiat 

Seuraava kyläneuvoston kokous 28.4. klo 17.30-20. Sitä voi tulla seuraamaan kylätalolle koronarajoitusten puitteissa. 

Saara Jussila ja Onerva Ronkainen ovat Pudasjärven seurakunnan diakoniavastaavia kylämme osalta. Laitetaan tietoa asiasta nettiin, jotta kyläläiset voivat tarpeen mukaan pyytää apua. 

11. Muuta mahdolliset asiat 

Uusia jäseniä: Sampsa Teittinen 

Jäsenerosta ilmoittaneita: Tuomo Ronkainen 

Päivitetään jäsenlista ajan tasalle. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

Pudasjärvellä 11.4.2021 

 

 

Aimo Lehmikangas                                     Ella Viljamaa 

Kyläyhdistyksen pj.                                     Kyläyhdistyksen siht.