Hallituksen kokous 16.4.2023

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: Su 16.4.2023 klo 12.15 

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Pirkko Kokko, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella VIljamaa 

 

  1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen 

Tarkistettiin edellisten kokousten pöytäkirjat. 

4. Työllistämisasiat 

Kaupunki on maksanut reilu 11 000 euroa tukea työllistämiseen vuodelle 2023. 

Nykyinen työllistämishanke päättyy 30.6. Työntekijän kanssa on sopimus siihen saakka. Onerva ja Pirkko selvittävät, miten työllistämistä voisi jatkaa. 

5. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen 

Kyläyhdistys palkkaa kesätyöntekijöiksi 60 tunnin ajaksi Petra Mannisen, Aukusti Viljamaan ja Reeta Viljamaan. 

Kesätyöntekijät järjestävät lapsille kesäkerhoa, osallistuvat kesätapahtumien järjestämiseen ja tekevät muita, heille osoitettuja töitä kylätalolla. 

Ella Viljamaa jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. 

6. Haketoimitukset lämmityskaudella 2023-24 

Kartoitetaan hakkeen toimittajia lisää ja myös mahdollisuutta ottaa haketta enemmän varastoon kylätalolle. Aimo pyytää toimittajilta tarjouksia. 

7. Avoimet kylät -tapahtumaan osallistuminen 

Vihitään kyläkirjasto käyttöön la 10.6. klo 13, jolloin järjestetään lapsille myös kesäkerho. Pidetään tämä Avoimet kylät -tapahtumana. Aimo ilmoittaa tapahtuman Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:lle. Aimo ilmoittaa tapahtumasta P-P -kylät ry:lle. 

Ella huolehtii ilmoittelun nettiin ja tapahtumassa kirjaston käytön opastuksen.  

Onerva pyytää vieraat Livokkaasta ja Osuuspankista ja huolehtii kahvituksen. 

8. Muut mahdolliset asiat 

Ei muita asioita. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.52. 

 

Pudasjärvellä 16.4.2023 

 

 

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa 

Hallituksen pj. Hallituksen siht.