Vuosikokous 2.4.2017

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 2.4.2017 klo 13:00
Läsnä: 11 kyläyhdistyksen jäsentä

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Ella Viljamaa. Sihteeriksi Suvi Ronkainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Virpi Pesälä ja Tauno Moilanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut lehdessä reilua viikkoa aiemmin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

5. Vuoden 2016 toimintakertomus
Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2016. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus.

6. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Hallituksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2016.

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma
Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma.

9. Vuoden 2017 liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymis- ja jäsenmaksu on ollut 5 €/v. Keskusteltiin maksun suuruudesta. Esitettiin maksuksi edelleen 5 €/v. Päätettiin pitää maksu ennallaan.

10. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio
Hallituksen puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2017. Keskustelua tuli lämmityskulujen nousemisesta viime vuonna verrattuna edellisiin vuosiin. Hallitus miettii, pidetäänkö koko kiinteistöä lämpimänä koko ajan. Päätettiin hyväksyä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa on tänä vuonna puheenjohtaja, sihteeri, jäsenet Elma ja Juhani. Puheenjohtaja Onerva Ronkainen päätettiin valita jatkamaan tehtävässään. Sihteeri Suvi Ronkainen on pyytänyt eroa, ja hänen tilalleen päätettiin valita Virpi Pesälä. Elma Moilanen on pyytänyt eroa, ja hänen tilalleen päätettiin valita Päivi Loukusa. Päivin varalle valittiin Ella Viljamaa. Lisäksi erovuorossa on Juhani Pesälä. Päätettiin hänet valita jatkamaan tehtävässään. Juhanin varajäsen Osmo Pesälä päätettiin valita jatkamaan tehtävässään. Lisäksi eroa on pyytänyt Ensio Jussila, ja hänen tilalleen päätettiin valita Raimo Tervonen. Raimon varalle valittiin Ensio Jussila.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017
Toiminnantarkastajat Tarja Paukkeri ja Arto Vesteri ja varatoiminnantarkastajat Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen päätettiin valita jatkamaan tehtävässään.

13. Mahdolliset muut asiat
Kylätalon yksi asunto on ollut tyhjillään. Vuokrailmoitus on ollut netissä. Kyselyjä on tullut, mutta edelleen asunto on vuokraamatta. Kyläyhdistys vaatii vuokralaiselta puhtaita luottotietoja.
Elma pyysi, että myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt olisivat mukana kyläyhdistyksen tapahtumissa talkoissa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.

Jongulla 2.4.2017

Ella Viljamaa Suvi Ronkainen
Puheenjohtaja Sihteeri

Virpi Pesälä Tauno Moilanen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja