Hallituksen kokous 17.9.2017

PÖYTÄKIRJA

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n Hallituksen kokous
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 17.9 2017
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa, Onerva Ronkainen,
Virpi Pesälä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 10:00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kauppa-auto lopettaa
Mietittiin kuinka helpottaa vanhusten arkea. Olisiko kutsutaksi, ruokatavaran
kuljetus M-marketista, Ervastin kyläkauppa? Järjestetäänkö yleinen kokous?
Juttu Pudasjärvilehteen.

4. Liki-liikunta alkaa
Liki-liikunta on lauantaisin klo: 9:30. On ilmainen

5. Kotiseutuliiton avustus
Hakemus täytyy tehdä syyskuun loppuun mennessä. Valtuutetaan Mirja
Viljamaa tekemään hakemus. Tarvittavat suunnitelmat laatii Matti Viljamaa,
korvausta vastaan

6. Syysloma, mitä lapsille/nuorille
Viikolla 43 lastenpäivä torstaina 26.10 klo: 12:00

7. Lasten kiipeilyseinä tulee lainaksi kaupungilta
Kaupunki lainaa Kyläyhdistykselle kiipeilyseinän.

8. Jouni pitkällä sairaslomalla
Jouni loukannut kätensä on selvitetty olisiko mahdollista osasairauspäivärahaan.
Näin voisi ohjata muita työntekijöitä.

9. Virpin pankkioikeus
Annetaan oikeus kirjoittaa kotona, kun tietokone ei toiminut kylätalolla ja
tarkistetaan ja allekirjoitetaan pöytäkirja ote lainvoimaiseksi

10. Muut asiat
Täytyy ostaa renkaallinen jäteastia, hyväksytään Oulun jäteaseman tarjous
Tekstiilikeräysastia tulee kylätalolle sisätiloihin
Ella tekee runkoa mainoslehtiseen

Jongulla 17.9.2017

Onerva Ronkainen Virpi Pesälä
Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat: