Hallituksen järjestäytymiskokous 4.4.2014

Jongun kyläyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous

Paikka: Kylätalo

Aika: Pe 4.4.2014

 Läsnä: Ensio Jussila, Onerva Ronkainen, Aimo Lehmikangas, Asta Pesiö,

Päivi Pohjanvesi ja Suvi Ronkainen

  1. Kokouksen avaus.

Onerva Ronkainen avasi kokouksen klo 20:40

2. Varapuheenjohtajan valinta.

Ensio Jussila jatkaa varapuheenjohtajana.

3. Internetvastaavan valinta.

Ella Viljamaa jatkaa internetvastaavana.

4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta.

Suvi Ronkainen valittiin ilmoitustenjättövastaavaksi.

5. Arvontavastaavan valinta.

Asta Pesiö jatkaa arvontavastaavana.

6. Hankintavastaavan valinta.

Onerva Ronkainen jatkaa hankintavastaavana.

7. Muut asiat:

Ei käsiteltävänä muita asioita.

8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen.

Järjestetään kokous toukokuulle. Onerva Ronkainen kutsuu koolle.

9. Kokouksen päättäminen.

Onerva Ronkainen päätti kokouksen klo 20:48.

Pudasjärvellä 4.4.2014

Onerva Ronkainen                               Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja                                       Sihteeri