Hallituksen kokous 9.12.2021

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: to 9.12.2021 klo 18 

Läsnä: Pirkko Kokko, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Aimo Lehmikangas (etänä), Ella Viljamaa (etänä) 

 

  1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työllistämiskatsaus 

Kolme henkilöä on tällä hetkellä töissä kylätalolla.  

Markku Hemmilän kanssa tehdään työsopimus 1.1.-28.2.2022. 

Onerva kysyy Livokkaalta, voisivatko he huolehtia Markun palkanlaskennasta. 

4. Vuokra-asuntojen tilanne 

Kaikissa asunnoissa on tällä hetkellä vuokralaiset. 

5. Koronatilanne ja tapahtumien järjestäminen 

Koronatilanne on tällä hetkellä huono. Ei järjestetä puurojuhlaa. 

6. Talouspuolen tehtävien jakaminen 

Jaettiin tehtävät hallituksen kesken Mirjan Viljamaan tekemän mukaisesti. (Erillinen liite pöytäkirjan lopussa) 

Onerva kysyy Livokkaalta, hoitaisivatko he palkkahallinnon tehtävät. 

Päätettiin hankkia kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Aimo Lehmikankaalle (XXXXXX-XXXX)) laajat tilinkäyttöoikeudet Jongun alueen kyläyhdistys ry:n Pudasjärven Osuuspankin tilille. 

Aimo kysyy Siikalatvalta ja Onerva kysyy TiliTeknolta tarjouksen kirjanpidosta ja verotuksesta Mirjan sähköpostin ohjeen mukaisesti. 

7. Vesipumpun hankinta ja mahdollinen vuokraaminen 

Kylätalolle on hankittu uusi vesipumppu. Vuokrataan myös tätä pumppua tarvitseville. 

8. Jätevesijärjestelmän rakentamisen vaikutukset rahatilanteeseen 

Jätevesijärjestelmä on nyt rakennettu. Rakentamisessa pysyttiin aikalailla budjetissa. 

9. Kylätalon sisäilmaan reagoiminen 

Aimo tarkistaa muovimaton alta, mitä löytyy. Tarkistetaan myös rossipohja. 

10. Vuoden 2022 budjetin valmistelua 

Varataan budjetista rahaa ränneihin. 

Pyritään saamaan avustus työllistettyjen johtajan palkkaukseen. 

11. Raporttien laatiminen vuoden 2021 osalta 

Ella valmistelee toimintakertomuksen. Tehdään raportit vanhalta pohjalta. 

12. Hakemusten tekeminen vuoden 2022 osalta 

Haetaan kehittämis- ja toimintatukea (Aimo+Ella) sekä osallistuvasta budjetista rahaa työnjohtajan palkkaamiseen (Onerva+Ella). 

13. Muut mahdolliset asiat 

Merkitään tiedoksi, että kylätalolle on hankittu käytetty pyykkikone. 

Pukukoppi on käytössä, mutta sitä ei pidetä lämpimänä. 

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 

Pidetään seuraava kokous tammikuun loppupuolelle. 

15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.20. 

Pudasjärvellä 9.12.2021 

 

Aimo Lehmikangas          Ella Viljamaa 

Kyläyhdistyksen pj.          Kyläyhdistyksen siht.