Hallituksen kokous 3.4.2022

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 3.4.2022, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Pirkko Kokko ja Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.45.

2. Varapuheenjohtajan valinta
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.

3. Internetvastaavan valinta
Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa.

Facebookista huolehtii Aimo Lehmikangas.

Otetaan käyttöön myös Instagram.

4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
Yhdistyksen ilmoitusten jättämisestä vastaa Ella Viljamaa.

5. Työllistämisvastaavan valinta
Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.

6. Hankintavastaavan valinta
Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaavat Aimo Lehmikangas ja Matti Viljamaa.
Muista hankinnoista vastaavat Onerva Ronkainen ja Aimo Lehmikangas.

7. Taloudenhoitajan valinta

Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi Aimo Lehmikangas. Työtehtäviä on jaettu yhdistyksen hallituksen kesken.

8. Työllisyystilanne

1.4. on aloittanut työntekijä/työnohjaaja, joka on Livokkaan palkkalistoilla. Kyläyhdistyksen kontolle jää puolet henkilöstökuluista. Työsopimus on tehty vuoden loppuun.

9. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen

Osuuspankki on myöntänyt avustuksen kahdelle kesätyöntekijälle. Ella laatii ilmoitukset kesätyöpaikoista.

10. Muut asiat

Ella ilmoittaa muutokset Patentti ja rekisterihallitukseen.

Aimo hoitaa tiedot verottajalle henkilövaihdoksista.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Puheenjohtaja ilmoittaa muille jäsenille seuraavasta kokousajankohdasta. Kokous pidetään toukokuussa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.15.

 

Pudasjärvellä 3.4.2022

 

Aimo Lehmikangas                             Ella Viljamaa
Puheenjohtaja                                     Sihteeri