Vesistöhanke

Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa Jongun vesialueelle kaksivesistöretkeilykohdetta. Korpijoen Kitusenkoskien välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Hautapahtaalle rakennetaan veneenlaskupaikka, puolikota, eko-wc, ulkovalaistus sekä erillinen nuotiopaikka. Lisäksi rantaan johtavaa tietä parannetaan. Jongun järven Karvosenrantaan rakennetaan puolestaan veneenlaskupaikka, laavu ja eko-wc. Samalla lossirykkyä mataloitetaan pienvenesatamakäyttöön paremmin soveltuvaksi.

Hanke kohdistetaan erityisesti kyläläisille, joille halutaan rakentaa kylätapahtumien järjestämiseen ja vapaa-ajan virkistäytymiseen soveltuvat luontokohteet. Hanke palvelee lisäksi alueellamme runsaasti vieraileviakalastajia ja muita retkeilijöitä, joille ei ole tällä hetkellä tarjota virallista, merkittyä rantautumis- ja leiriytymispaikkaa.Kylän nuoria halutaan ajanmukaisin puittein houkutella hyvien luontoharrastusten pariin. Siten hanke välillisesti edistää mm. kalastus- ja ravustustaitojen sekä saaliin jalostamistaitojen siirtymistä uusille sukupolville.Hautapahtaan rantakaistale muovataan esteettömäksi liikkua, jotta sitä voisivat turvallisesti hyödyntää kaikenikäiset vauvasta vaariin ja myös liikuntarajoitteiset, joille ei alueellamme ole tarjota soveltuvia retkeilykohteita. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kylän tunnettavuutta sekä vetovoimaisuutta jasitä kautta lisätä alueen matkailijamäärää, mikä puolestaan edistää paikallisten yrittäjien elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia ja lisää työpaikkoja.

Rakennetuilla luontokohteilla pyritään saamaan ympäristön kuormitus keskitetymmäksi ja hallitummaksi. Rakennettu ja ohjattu rantojen käyttö parantaa myös alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, lisää ihmisten kanssakäymistä sekä vähentää yksityisten mailla kulkemisesta aiheutuviaongelmia.

Vesistöretkeilyreitistön kokonaiskustannukset olivat n. 27 000e, josta JoMMa maksoi n. 16 000 e. Loput kustannukset katettiin Jongun osakaskunnan ja kyläyhdistyksen rahoilla sekä talkootyönä. Rakennusurakka saatiin valmiiksi lokakuussa 2012. Kohteiden avajaisia vietettiin 25.5. 2013. Nauttikaamme yhdessä tehdyn työn tuloksista!