Hallituksen kokous 3.1.2011

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

Paukkerin kylätalo 3.1.2011 kello 19:00

Paikalla:

  • Päivi Vesteri
  • Ensio Jussila
  • Päivi Tiirola
  • Asta Pesiö
  • Mirja Viljamaa
  • Onerva Ronkainen

1. Kokouksen avasi puheenjohtaja.

2. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Rahastonhoitaja Viljamaa esitteli kyläyhdistyksen taloustilanteen.

5. Hallitus päättää, että käyttöomaisuuden hankintamenot ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa.

6. Lahjana saadun kiinteistön osalta poistot tehdään verottajalta saadun ohjeen mukaan.

7. Suunniteltiin alustavasti alkuvuoden tapahtumia.

8. Seuraava kokous on kyläsuunnitelman tekoa.

 

Puheenjohtaja                                       Sihteeri

Päivi Vesteri                                           Onerva Ronkainen