Hallituksen kokous 14.11.2015

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: 14.11.2015 klo 16:00

Läsnä: Onerva Ronkainen, Ensio Jussila, Aimo Lehmikangas, Elma Moilanen, Suvi Ronkainen, vierailija Kauko Tervonen

 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työllistäminen

Hallitus päätti, että kartoitetaan tehtävät työt. Tehdään sopimukset, ainakin kahden työntekijän kanssa, joulukuun alusta alkaen vuoden loppuun asti, optio toukokuun loppuun. Muut työntekijät aloittaisivat vuoden alusta. Asia hoidetaan Laavu-hankkeen kanssa. Tiiminvetäjä Kauko Tervonen aloittaa työt ma 23.11., jotta saa suunnitella työkuviot selville.

4. Mahdolliset muut asiat

Ei muita asioita.

5. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Tammikuussa, Onerva kutsuu koolle.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15

 

Jongulla 14.11.2015

Onerva Ronkainen Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja Sihteeri