Hallituksen kokous 21.9.2023

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Paikka: Kylätalo 

Aika: To 21.9.2023 kyläparlamentin jälkeen 

Läsnä: Pirkko Kokko, Onerva Ronkainen, Aimo Lehmikangas, Raimo Tervonen ja Ella Viljamaa 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Yhdistyksen taloudellinen tilanne (puolivuotiskatsaus) 

Taloudellinen tilanne on vakaa. 

5. Työllistämistilanne 

Jarkko Hiltusen työsopimus on joulukuun loppuun. Alpo Paukkeri jää lähiaikoina eläkkeelle. 

Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista, miten kylätalon ylläpito sujuu talvikaudella, mikäli ei meillä ei ole työllistettyjä. 

6. Lämmityskauden 2023-24 suunnitelmat ja valmistelut 

Hakekattila on laitettu vasta päälle. Haketta on tilattu nuppikuormallinen. Haketta varastoidaan pihalla pressun alla. MetsäPesälä käy täyttämässä hakevaraston tilattaessa. 

7. Sadevesien johtaminen/ränniprojektin tilanne 

Ränniprojekti on saatu nyt valmiiksi. Rahaa projektiin kului lähes tuhat euroa, mikä on katettu kaupungin kehittämistuella. 

8. Kehittämisavustuksen käytön tilanne 

Avustus on käytetty täysimääräisenä. 

9. Kaluston vuokrahinnaston täydennys ja päivitys 

Moottorisaha 10e/vrk (ei sis. Bensaa ja öljyjä). 

Raivaussaha 15e/vrk (ei sis. Bensaa) 

Pulla+kahvi 3e. Minimiveloitus 30e. 

10. Syyskauden tapahtumat 

Järjestetään syyslomatahtuma viikolla 43. 

Joulukuussa kokoonnutaan puurojuhlaan ja laulamaan kauneimpia joululauluja. Onerva on yhteydessä seurakuntaan. 

11. Muu toiminta kylätalolla 

Maanantaisin kokoontuu kokkikerho. 

Tiistaisin kokoonnutaan jumppaan. 

12. Kirjaston lahjoitukset 

Lahjoituskyselyjä on tullut. Tällä hetkellä emme pysty ottamaan lahjoituksia vastaan. 

13. Puuttuvat jäsenmaksut 

Pirkko on toimittanut uusia sähköpostilaskuja heille, joilla jäsenmaksu on ollut maksamatta. Aimo tarkistaa vielä jäsenmaksutilanteen. 

14. Tiedoksi saatettavat asiat 

Kyläyhdistyksen nettisivut on maksettu taas vuodeksi eteenpäin. 

Kyläyhdistyksellä on käytössä kaksi Facebook -tiliä: Jonkulaiset ja Jongun alue. 

15. Muut mahdolliset asiat 

Otetaan Pekka Paukkeri kyläyhdistyksen uudeksi jäseneksi. 

16. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Kokoonnutaan seuraavan kerran viimeistään marraskuussa. 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20. 

 

Pudasjärvellä 21.9.2023 

 

Aimo Lehmikangas                   Ella Viljamaa 

Kyläyhdistyksen pj.                   Kyläyhdistyksen sihteeri