Hallituksen kokous 30.1.2021

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: la 30.1.2021 klo 9

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Pirkko Kokko, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa ja vierailijana Mirja Viljamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki varsinaiset jäsenet osallistuivat kokoukseen.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen

Tarkistettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.Talouskatsaus

Mirja Viljamaa esitteli taloustilannetta. Kokonaistulos on edelleen tappiollinen, mutta suunta taloudessa on tervehtynyt.

Kaupungin tuki on työllistämisen palkkauksen kannalta välttämätön.

5. Ulkorakennuksen pukukopin lämmitys

Hallitus päätti 9.1. whatsapp-palaverissa, että pukukoppia ei pidetä lämpimänä, koska sähköllä lämmittäminen tulee niin kalliiksi. Tarjotaan luistelijoille lämmintä pukutilaa alaluokan eteisestä.

6. Ohjaajan palkkaaminen työllistäjille

Hallitus päätti 4.1. whatsapp-palaverissa palkata Kauko Tervosen työllistettyjen ohjaajaksi 1.1.-31.1.2021. Syynä määräaikaisuuteen oli palkkauksen rahoituksen varmistaminen.

Päätettiin jatkaa Kauko Tervosen työsopimusta 1.2.-28.2. Odotamme edelleen kaupungin rahoituspäätöstä. Ella tekee työsopimuksen ja Onerva hoitaa sopimuksen allekirjoittamisen Kaukon kanssa.

7. Työterveyshuollon sopimus v. 2021

Onerva tarkistaa työterveyshuollon sopimuksen tilanteen.

8. Työllistämisraportti v. 2020

Onerva ja Ella huolehtivat työllistämisraportin.

9. Toimintakertomus v. 2020

Hallitus hyväksyi v. 2020 toimintakertomuksen. Ella tarkistaa vielä jäsenmäärän.

10. Kylätalon kehittämiskohteet v. 2021

Varaudutaan seuraaviin kiinteistön kehittämiskohteisiin:

Sadevesien johtaminen seinustoilta

Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Piipun huoltotason tekeminen

Kairankuidun modeemin vaihtaminen

11. Toimintasuunnitelma v. 2021

Tehtiin pieniä lisäyksiä sihteerin laatimaan toimintasuunnitelmaan. Hyväksyttiin suunnitelma muutosten jälkeen.

12. Raportti toiminta- ja kehittämistuen käytöstä v. 2020

Mirja on laatinut raportin. Hyväksyttiin raportti sellaisenaan.

Onerva huolehtii raportin toiminnantarkastajille allekirjoitettavaksi ja sieltä edelleen kaupungintalon asiakaspalveluun 15.2. mennessä.

13. Kehittämis- ja toimintatuen hakeminen v. 2021

Aimo ja Ella laativat hakemuksen 7.2. mennessä.

14. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen OP:n tuella

Onerva huolehtii OP:n kesätyöntekijöiden hakemuksen pankin kanssa. Haetaan tukea kahden nuoren palkkaamiseen.

15. Vuokra-asuntojen tilanne

Vuokra-asunnoissa ei ole tällä hetkellä erityisiä korjaustarpeita.

Kaksioon etsitään sopivaa vuokralaista.

16.Retkikohteiden laittaminen Lipas -järjestelmään

Jokainen kartoittaa seuraavaan kokoukseen mennessä alueen retkikohteita.

17.Muut mahdolliset asiat

Pirkko esitteli lyhyesti Osallisuudella työkykyä -hankkeen ohjausryhmän terveiset.

18. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Pidetään seuraava kokous (tilikokous) la 27.2. klo 9.

Yleinen kokous pidetään su 11.4.2021 klo 13.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.20.

Paukkerinharjulla 30.1.2021

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj. Kyläyhdistyksen siht.