Hallituksen kokous 28.1.2023

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: La 28.1.2023 klo 9

Läsnä: Pirkko Kokko, Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.58.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Ohjaajan palkkaaminen työllistämishankkeeseen

Jarkko Hiltunen on palkattu 1.1.-30.6.2023 työllistämishankkeen vetäjäksi. Työaika 6,5h/pv. Kyläyhdistyksen osuus palkkauksesta on 50%.

4. Työterveyshuollon sopimus v. 2023

Puheenjohtaja on allekirjoittanut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen työterveyshuollon kanssa.

5. Toimintakertomus v. 2022

Aimo ja Ella ovat laatineet toimintakertomusta, joka käytiin yhdessä läpi. Aimo täydentää vielä talousosiota ensi viikolla.

6. Toimintasuunnitelma v. 2023

Käytiin yhdessä läpi ja täydennettiin Ellan laatima toimintakertomus. Hyväksyttiin suunnitelma.

7.  Raportti toiminta- ja kehittämistuen käytöstä v. 2022 (14.2. mennessä)

Aimo ja Ella laativat raportin ja lähettävät sen määräpäivään mennessä.

8. Ryhmätyöllistämisen raportointi v. 2022

Onerva ja Ella ovat laatineet raportin ja lähettäneet sen jo. Aimo laatii raporttiin pyydettäessä talousosion työllistämisen osalta.

9. Kehittämis- ja toimintatuen hakeminen v. 2023 (14.2. mennessä)

Aimo ja Ella laativat hakemuksen määräpäivään menneessä.

Aimo ottaa selvää sähkötuen kirjaamisesta hakemukseen.

10.  Ryhmätyöllistämisen hakemus v. 2023

Haetaan avustusta ryhmätyöllistämiseen, kun saadaan ohjeet.

Valtuutetaan Onerva ja Ella hakemaan avustusta.

11. Huomioita talousarvio v. 2023 laadintaa varten

Valtuutetaan Aimo tekemään talousarvio toimintasuunnitelman pohjalta.

12.  Kesätyöntekijöiden palkkaaminen OP:n tuella

Haetaan palkkausta kolmelle kesätyöntekijälle Osuuspankista. Onerva tekee hakemuksen.

13. Tulevat tapahtumat

  • Seuraava Kyläneuvoston kokous on Sarakylässä
  • Talvitapahtuma vko 10
  • Vuosikokous 16.4. klo 13

14.  Muut mahdolliset asia 

Raimo kysyy alustavasti kyläläisiltä kiinnostusta hakkeen toimitukseen seuraavalle lämmityskaudelle.

Myydään Onervalle kylätalon kaksi patjaa yhteishintaan 100 euroa.

15.  Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraava kokous pidetään viikolla 8 tai 9.

16.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.25.

 

Pudasjärvellä 28.1.2023

 

Aimo Lehmikangas              Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj.              Kyläyhdistyksen siht.