Hallituksen kokous 7.2.2024

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: Ke 7.2. klo 18

Läsnä: Pirkko Kokko, Päivi Loukusa, Aimo Lehmikangas, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ohjaajan palkkaaminen työllistämishankkeeseen

Palkataan Jarkko Hiltunen lokakuun 2024 loppuun asti työllistämistuella. Livokas hoitaa palkanmaksun.

5. Toimintakertomus v. 2023

Aimo ja Ella ovat laatineet toimintakertomuksen. Käytiin toimintakertomus yhdessä läpi.

6. Toimintasuunnitelma v. 2024

Käytiin yhdessä läpi Aimon ja Ellan laatima toimintasuunnitelma. Tehtiin muutamia täydennyksiä.

7. Tilinpäätös v. 2023

Käytiin läpi v. 2023 tilit. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Ella toimittaa tilinpäätöksen Onervalle, joka toimittaa sen tilintarkastajille.
8. Talousarvio v. 2024

Aimo on laatinut talousarvion v. 2024. Kävimme sen yhdessä läpi.

9. Muut vuosikokousasiat

Pidetään vuosikokous su 7.4. klo 13. Kokoonnutaan tarvittaessa hallituksen kanssa ennen kokousta. Aimo huolehtii ilmoittelun lehteen. Pyydetään Onervaa huolehtimaan kahvitus.

Erovuoroiset

Erovuorossa ovat Onerva Ronkainen (Jouni Pesälä) ja Raimo Tervonen (Ensio Jussila).

Jäsenmaksusta sopiminen

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Maksuaika kesäkuun loppuun mennessä.

10. Ryhmätyöllistämisen raportointi v. 2023

Onerva aikoi olla yhteydessä Irina Hallikaiseen ja kysyä raportointiin ohjetta.

11. Yhteisöllisten avustusten hakeminen v. 2024 (14.2. mennessä)

Haetaan tukea asukastoiminnan ja kylätoiminnan kehittämiseen. Toiminta kohdistuu kaikenikäisiin.

Aimo laatii tämän loppuviikon aikana alustavan avustushakemuksen ja lähettää sen Ellalle kommentoitavaksi. Anomus lähetetään määräaikaan mennessä.

12. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen OP:n tuella

Onerva on jättänyt palkkatukihakemuksen kahta kesätyöntekijää varten.

13. Tulevat tapahtumat

Talvitapahtuma vko 10. Sovitaan järjestelyistä whatsappissa lähempänä tarkemmin.

Vuosikokous su 7.4. klo 13

14. Asuntojen vuokrien indeksikorotukset 1.4.24 lähtien

Tehdään vuokriin 2 prosentin indeksikorotus 1.4.2024 lähtien.

Yksiön vuokra on tällä hetkellä 280 e/kk, kaksion 355 e/kk ja kolmion 514 e/kk.

Uudet vuokrat: yksiö 286e/kk, kaksio 362e/kk ja kolmio 524e/kk.

Vesimaksu 10e/hlö/kk.

Lisäsaunan hinta 5e/kerta.

Sähkön hinta 21 snt/kWh.

Ella ilmoittaa vuokrahintojen korotuksesta vuokralaisille.

15. Tuulivoimahanke

Aimo pyytää tuulivoimayhtiötä kertomaan paikanpäälle hankkeesta. Kutsutaan kyläläiset avoimeen tilaisuuteen lausumaan mielipide hankkeesta.

Todettiin, että hankealue on laaja.

16. Muut mahdolliset asiat

Paukkeri-Niskala –yksityistien kokous on 23.2. Pohjantähdessä. Raimo menee kokoukseen edustamaan kyläyhdistystämme varapuheenjohtajan roolissa.

17. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Seuraavan kerran kokoonnumme vuosikokouksen yhteydessä, mikäli ei tule aiemmin kiireellistä päätettävää.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.52.

Jongulla 7.2.2024

Aimo Lehmikangas Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj. Kyläyhdistyksen siht.