Hallituksen järjestäytymiskokous 16.4.2023

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 16.4.2023, vuosikokouksen jälkeen
Läsnä: Aimo Lehmikangas, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Pirkko Kokko ja Ella Viljamaa 

 

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.37.
 2. Varapuheenjohtajan valinta
  Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Tervonen.
 3. Internetvastaavan valinta
  Nettivastaavaksi valittiin Ella Viljamaa. Facebookista huolehtii Aimo Lehmikangas. 
 4. Ilmoitustenjättövastaavan valinta
  Yhdistyksen ilmoitusten laatimisesta ja kotisivuille laitosta vastaa Ella Viljamaa. Aimo Lehmikangas huolehtii ilmoitukset facebookiin ja tarvittaessa lehteen.
 5. Työllistämisvastaavan valinta
  Yhdistyksen työllistämisasioita hoitamaan valittiin Onerva Ronkainen.
 6. Hankintavastaavan valinta
  Kiinteistöön liittyvistä hankinnoista vastaavat Aimo Lehmikangas ja Matti Viljamaa.
  Muista hankinnoista vastaavat Aimo Lehmikangas ja Onerva Ronkainen. 
 7. Taloudenhoitajan valinta                                                                                                            Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi Aimo Lehmikangas. Työtehtäviä on jaettu yhdistyksen hallituksen kesken. 
 8. Muut asiat                                                                                                                                                Ei muita asioita. 
 9. Seuraavasta kokouksesta sopiminen                                                                                     Seuraava kokous pidetään toukokuussa. Aimo ilmoittelee ajankohdasta lähempänä. 
 10. Kokouksen päättäminen                                                                                                         Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.44. 

 

Pudasjärvellä 16.4.2023 

 

Aimo Lehmikangas                   Ella Viljamaa
Puheenjohtaja                           Sihteeri