Hallituksen kokous 25.10.2013

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous
Paikka: Kylätalo
Aika: Pe 25.10.2013 klo 18.00
Läsnä: Ensio Jussila, Aimo Lehmikangas, Asta Pesiö, Onerva Ronkainen, Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Terveiset Hirvaskosken kyläparlamentista
Kauko Tiirola oli pitänyt katsauksen jätevesijärjestelmistä. Antti Timonen oli nostanut esille saniteettitilojen rakentamisen hirvikämpälle. Tilaisuudessa oli puhuttu perinteisesti myös laajakaista – ja tieasioista. Seuraava kyläparlamentti kokoontuu ke 20.11. klo 18 Sarakylässä.
5. Asia ei ole julkinen
6. Yksiön vuokraus
Saatettiin hallitukselle tiedoksi, että häiriötilanteen vuoksi on annettu yksiön asukkaalle lupa muuttaa asunnosta syyskuun lopussa.
Yksiö on ollut tyhjillään 1.10. lähtien. Asunnon koko 46 neliötä.
Laitetaan yksiö vuokralle entisellä hinnalla.
Laitetaan ilmoitukset nettisivulle, facebookiin ja Pudasjärvi-lehteen.
Mikäli pysyvä vuokralainen löytyy, hankitaan jääkaappi ja tarvittaessa tapetoidaan olohuone.
7. Kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman päivitys
Jatkettiin päivitystä.
Ella lähettää sähköiset lomakkeet Ritva Kinnulalle.
8. Auraussopimus vuodelle 2014
Auraussopimusta vuodelle 2014 jatkettiin entisin ehdoin.
9. Kirjanpitosopimus vuodelle 2014
Kirjanpitosopimusta vuodelle 2014 jatkettiin entisin ehdoin.
10. Talonmiehen palkkaaminen kylätalolle talvikaudeksi 2013 – 14
Päätettiin ottaa Tuomo Ronkainen talonmieheksi 1.11.2013 – 31.3.2014. Kuukausipalkka on 50 e/kk. Onerva toimittaa Tuomolle tehtävälistan.
11. Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden järjestäminen
Laitetaan ilmoitukset nettiin, kun päivämäärä selviää.
Myydään torttuja ja kahvia.
Ei järjestetä arpajaisia.
12. Kylätalon saunaremontin tilanne
Ensio on saanut saunaremontin valmiiksi.
Pyydetään Mattia tilaamaan sähkömies asentamaan kiukaan, kun hän on ehtinyt tehdä esivalmistelut muita sähkötöitä varten. Samalla asennetaan palovaroittimet.
13. Uusien jäsenien hyväksyminen kyläyhdistykseen
Hyväksyttiin Ismo Simonaho uudeksi jäseneksi.
14. Mahdolliset muut asiat
Kuulostellaan kesäteatteri –esityksen saamisen mahdollisuutta kesäpäiville.
Lauri Ronkaiselle luvattiin myydä entisen uimarannan tienviitan pylväät kymmenellä eurolla.
Kerätään metalliromun keräykseen kasa romu-ukkoa varten.
Keskusteltiin jumppatilan sisäilmasta.
Mietittiin invaluiskan tekoa kylätalolle.
Mietitään keväällä esitteiden tekoa vesistöretkeilykohteista.
15. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään 10.1. klo 18.30.
16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.00.
Kokouksen lopuksi nostettiin pelastuskalusto kellarista yleisiin tiloihin.
Pudasjärvellä 25.10.2013

Onerva Ronkainen Ella Viljamaa
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen sihteeri