Hallituksen kokous 4.3.2016

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: 4.3.2016 klo 19:30

Läsnä: Onerva Ronkainen, Aimo Lehmikangas, Elma Moilanen, Suvi Ronkainen, Ensio Jussila,

Juhani Pesälä, vierailija Mirja Viljamaa

 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja pienin muutoksin. Huhtikuun alusta alkaen oli päätetty jättää asuntovuokrien indeksikorotus lisäämättä, ja lisätä internetmaksu vuokrahintaan. Tämä ei ole mahdollista, sillä internetiä ei saa uudelleen myydä. Tämän vuoksi kyläyhdistys tekee uudenlaisen internetsopimuksen Kairan Kuitun kanssa, ja asuntojen vuokriin tehdään jokavuotinen indeksikorotus.

4. Toiminta- ja kehittämistuki –hakemukset

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat hakeneet kaupungilta toiminta- ja kehittämistukia. Esiteltiin hallitukselle hakemukset. Päätökset kaupungilta tulevat myöhemmin keväällä.

5. Katsaus työllistämiseen kylätalolle

Kylätalolle on palkattu yhteensä seitsemän työmiestä, joille kaikille on tehty työsopimukset toukokuun loppuun saakka. Kylätaloa on remontoitu sisältäpäin, ja miehet ovat tehneet hyvää jälkeä. Myös pihaa on siivottu.

6. Työmiesten markkinointi

Työmiehiä on markkinoitu kyläläisille, ja edelleen saa markkinoida. Joitakin kyselyjä on tullut raivaustöihin. Työmiehen saa kylätalolta vuokrata hintaan 20 €/pv/hlö. Mahdolliset matkakustannukset peritään työn tilaajalta.

7. Työterveyshuolto-sopimus

Työntekijöille on tehty työterveyshuolto-sopimukset. Työpaikkatarkastus on käyty tekemässä työterveyshuollon toimesta.

8. Yksiön asukkaan vuokrasopimuksen päättyminen toukokuussa

Yksiön asukas muuttaa pois 1.4. alkaen. Toinen asunnossa asuva jää asuntoon toukokuun loppuun saakka. Vuokrasopimus oli alun perin voimassa 31.5.2016 asti.

9. Vuosikokous-asiat

Kyläyhdistyksen yleinen vuosikokous pidetään kylätalolla su 24.4.2016 klo 13:00. Erovuorossa on hallituksen jäsenet Ensio ja Aimo. Hallitus päätti pitää jäsenmaksun ennallaan (5 €/vuosi). Toimintakertomus v. 2015 ja –suunnitelma v. 2016 kirjoitetaan vuosikokoukseen mennessä.

10. Kyläneuvoston kokous Korpisella 15.3.

Kyläneuvoston kokous Korpisella tiistaina 15.3.2016 klo 18:00 alkaen. Kaikille avoin tilaisuus.

11. Rahastonhoitajan talousosio

Rahastonhoitaja esitteli viimevuoden tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden budjetin. Asuntojen sähkö- ja vesimaksu pidetään ennallaan.

12. Rahastonhoitajan sopimuksen hyväksyminen vuodelle 2016

Rahastonhoitajan sopimus hyväksyttiin.

13. Mahdolliset muut asiat

Ei muita asioita.

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Yleinen vuosikokous 24.4.2016.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:45.

 

Jongulla 4.3.2016

Onerva Ronkainen Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja Sihteeri