Hallituksen kokous 8.6.2020

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo

Aika: Ma 8.6. klo 9

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen ja Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistaminen

Tarkistettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.

4. Yleisen kokouksen ja muiden kokousten järjestäminen

Pidetään yleinen kokous la 4.7. klo 12. Työllistetyt laittavat kahvit valmiiksi. Ella laittaa lehteen ja nettiin ilmoituksen. Aimo laittaa ilmoituksen facebookiin.

5. Lähiaikojen tapahtumien järjestäminen

Seurakunnan järjestämä nuotioilta pidetään ma 27.7. klo 18 Hautapahtaalla.

Kesä-heinäkuussa ei pidetä muita tapahtumia.

6. Työllistämisen tilanne

Työllistettäviä on nyt vähemmän. Pyritään löytämään lisää.

Heinäkuun 15. päivä ratkeaa kolmen vuoden hankerahoitus.

7. Talousasiat

Taloustilanne on tiukka.

8. Vuokra-asuntojen tilanne ja markkinointi

Laitetaan lisäksi vuokrailmoituksia kauppojen ilmoitustaululle.

9. Kylätalon muut asiat

Suunnitellaan kierrätyspisteen järjestämistä kylätalolle.

Aimo selvittää jätevesijärjestelmän rakentamisaikataulua.

10. Kesäkerhon järjestäminen

Kesäkerhoa järjestetään 10 kertaa heinä-elokuun aikana. Kerhoaika 2 tuntia. Ilmoitellaan kerhosta netissä. Kerhon vetäjinä toimivat Milla Juurikka ja Jonna Juurikka.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava kokous pidetään elokuussa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.56.

 

Pudasjärvellä 8.6.2020

 

Aimo Lehmikangas                                   Ella Viljamaa

Kyläyhdistyksen pj.                                   Kyläyhdistyksen siht.