Vuosikokous 10.4.2011

Jongun alueen kyläyhdistyksen vuosikokous 10.4.2011

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo

Aika: 10.4.2011 Kello 13:00

1.      Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Ensio Jussila

2.      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Viljamaa, sihteeriksi Onerva Ronkainen ja pöytäkirjan tarkastajajoiksi Raimo Tervonen ja Raija Ronkainen jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.      Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsu ollut lehdessä sääntöjen vaatimalla tavalla.

4.      Kokousväki hyväksyi esityslistan.

5.      Ensio Jussila esitti vuoden 2010 vuosikertomuksen

6.      Rahastonhoitaja Mirja Viljamaa vuoden 2010 tilinpäätöksen, sekä tilintarkastajien lausunnon vuoden 2010 tileistä.

7.      Vuoden 2010 tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.      Ensio Jussila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

9.      Rahastonhoitaja Mirja Viljamaa esitteli vuoden 2011 tulo- ja meno suunnitelman jonka kokous hyväksyi.

10.  Lauri Ronkainen esitti ”maisemointi hakkuuta” pihaympäristöön ja Hautapahtaalle tulojen kartuttamiseksi. Yleinenkokous antoi hallitukselle valtuudet hoitaa puuston mahdollinen myynti.

11.  Hallitus esittää vuoden 2011 jäsenmaksuksi 5€ jonka kokous hyväksyi.

12.  Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtajana jatkaa Päivi Vesteri, sihteerinä Onerva Ronkainen.

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkaa Ensio Jussila ja Ella Viljamaa.

Ensio Jussilan varajäsenenä Raimo Tervonen, Ella Viljamaan varajäsenenä Päivi Tiirola.

Lisäksi valittiin Jouni Pesälälle varajäseneksi Vesa Tiirola,( entinen oli jäänyt kesken kauden pois kyläseurasta).

13.  Valittiin kaksi toiminnan tarkastajaa vuodelle 2011 ja heille varajäsenet:

Toiminnan tarkastajina jatkaa Arto Vesteri ja Tarja Paukkeri ja heidän varalla Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen.

14.  Kyläyhdistykseltä on kyselty aidan takana olevan maa-alueen myyntiä.

Hallitus esittää, ettei maata myytäisi.  Kokous toi esille olemassa olevan alueen ”kiinnityksen” pankille esteeksi myynnille. Yleinen kokous totesi asian olevan loppuun käsitelty tältä osin.

15.  Keskusteltiin latuverkoston ylläpitämisestä ja todettiin sen vähäinen käyttö. Kyläyhdistys kuitenkin maksaa vähän korvausta, jos joku alkaa latuverkostoa ylläpitämään.

16.  Ella Viljamaa esitteli vesistöhankkeen edistymistä ja sitä kohdannutta vastustusta vuosien ajan. Kyläyhdistys kuitenkin jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä.

17.Puheenjohtaja Matti Viljamaa päätti kokouksen kello 14:30.

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri

Matti Viljamaa                                                               Onerva Ronkainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Raimo Tervonen                                                            Raija Ronkainen