Hallituksen kokous 5.5.2023

Jongun alueen kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Paikka: Kylätalo

Aika: Pe 5.5.2023 klo 17.00

Läsnä: Aimo Lehmikangas, Päivi Loukusa, Pirkko Kokko, Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen, Ella Viljamaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistettiin järjestäytymiskokouksen pöytäkirja.

4. Työllistämistilanne

Kaupunki on myöntänyt työllistämisavustusta v. 2023 reilu 11 000 euroa. Työllistämishanke päättyy 30.6. Päätetään jatkosta, kun saadaan kaupungin työllistämishankkeiden jatkosta tietoa.

5. Kylätalon lämmitys

Ensi kauden lämmityksen osalta jatketaan neuvotteluja.

6. Avoimet kylät -kesätapahtuman järjestäminen

Vihitään kyläkirjasto käyttöön la 10.6. klo 13, jolloin järjestetään lapsille myös kesäkerho. Pidetään tämä Avoimet kylät -tapahtumana.

Aimo ilmoittaa tapahtuman Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:lle ja facebookiin.

Ella huolehtii ilmoittelun nettiin ja tapahtumassa kirjaston käytön opastuksen.

Aimo pitää tilaisuuden alussa puheen. Pyydetään Reetaa soittamaan tilaisuudessa viulua.

Onerva pyytää vieraat Livokkaasta ja Osuuspankista ja huolehtii kahvituksen yhdessä Pirkon kanssa.

7. Pudasjärven markkinoille osallistuminen

Osallistutaan Pudasjärven markkinoille 7.-8.7. Aimo varaa paikan.

Kesätyöntekijät osallistuvat markkinoille. Myydään markkinoilla leivonnaisia ja arpoja.

8. Jonkulaiset kesäpäivät

Pidetään Jonkulaiset Jonnimmoiset kesäpäivät su 16.7. klo 12.

Aimo huolehtii ilmoituksen facebookin ja paikallislehteen, Ella nettiin.

Ohjelmassa lipunnosto klo 12, Aimon tervetulotoivotus, kilpailuja, yhteislaulua, karhunveistoesitys, vieraana kaverikoira ja poni?,  perinteinen menu, arvontaa.

Keskustellaan aiheesta lisää whatsappissa.

9. Nuotioilta Hautapahtaalla

Oneva varaa nuotioillan seurakunnasta.

10. Kehittämis- ja toimintatuen käyttö

Rahoitetaan kehittämis- ja toimintatuella matalan rakennuksen sadevesien johtamisesta syntyviä kuluja sekä kylätalon muita korjaus- ja huoltokuluja.

11. Jäsenmaksujen jakaminen

Pirkko jakoi jäsenille jäsenmaksukirjekuoret edelleen jaettavaksi. Jäsenmaksuissa eräpäivä on kesäkuun lopussa.

12. Tuhkaimurin osien hankkiminen

Hankitaan tarvittavat osat: hienosuodatin, suodattimen huopa ja letkut.

13. Leikkivälineiden turvallisuusasiat

Aimo selvittää turvallisuuspykälän Tukesilta.

Puretaan nykyinen kiikku, koska se on lahonnut. Tehdään uusi kiikku entisen tilalle.

14. Kyläsuunnitelman tekeminen

Aimo alkaa työstää uutta kyläsuunnitelmaa.

Käydään tarpeen mukaan keskustelua suunnitelman yksityiskohdista whatsapp:ssa/sähköpostilla.

Kyläsuunnitelmat päivittyvät kaupungin sivuille.

15. Muut mahdolliset asiat

Aimo huolehtii kesätyötuen hakemisen Osuuspankista sekä edellisen että tämän vuoden kesätyöntekijöistä.

16. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Pidetään seuraava kokous elokuussa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.46.

 

Pudasjärvellä 5.5.2023

 

 

Aimo Lehmikangas                            Ella Viljamaa

Puheenjohtaja                                    Sihteeri