Vuosikokous 24.4.2016

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo

Aika: 24.4.2016 klo 13:00

Läsnä: 13 jäsentä

 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuomo Ronkainen, ja sihteeriksi Suvi Ronkainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Jussila ja Asta Pesiö.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Vuoden 2015 toimintakertomus

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus sellaisenaan.

6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajien lausunto oli kirjallisena, ja sen ääneen luki kokousväelle taloudenhoitaja. Toiminnantarkastajat vahvistivat tilinpäätöksen allekirjoituksillaan.

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma sellaisenaan.

9. Vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksu

Päätettiin pitää kyläyhdistyksen jäsenmaksu entisellään.

10. Vuoden 2016 tulo- ja menoarvio

Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2016 tulo- ja menoarvion. Päätettiin hyväksyä tulo- ja menoarvio.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistössä erovuorossa olivat Aimo Lehmikangas ja Ensio Jussila. Päätettiin valita heidät jatkamaan tehtävissään.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2016

Päätettiin valita Arto Vesteri ja Tarja Paukkeri jatkamaan toiminnantarkastajina sekä valittiin heidän varalleen jatkamaan Urpo Illikainen ja Toivo Liikanen.

13. Mahdolliset muut asiat

Kylätalolla on ollut pitkään paha haju. Aikoinaan kylätalon ollessa kaupungin omistuksessa siellä on tehty tutkimuksia mahdollisen kosteusvaurion poissulkemiseksi. Asiasta syntyi keskustelua, ja mietittiin olisiko krossipohjan tyhjentämisestä hyötyä. Asiasta ei tehty päätöstä. Hallitus jatkaa asian hoitamista.

Asioiden tiedottamisesta tuli keskustelua. Kylätalon asukkaat soittavat huolenaiheista hallituksen puheenjohtajalle ja hänen puolisolleen. Keskusteltiin, että asukkaita tulee tiedottaa niin, että asiasta kannattaa soittaa suoraan ko. työtehtävästä huolehtivalle.

Tuli moitteita siitä, etteivät kyläyhdistyksen pöytäkirjat ole viimeaikoina tulleet internettiin kyläyhdistyksen kotisivuille. Asiaa korjaillaan.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:27.

Jongulla 24.4.2016

 

Tuomo Ronkainen Suvi Ronkainen

Puheenjohtaja Sihteeri

 

Saara Jussila Asta Pesiö

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja