Vuosikokous 16.4.2023

Jongun alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous  

Paikka: Paukkerinharjun kylätalo
Aika: 16.4.2023 klo 13 

Läsnä: 9 kyläyhdistyksen jäsentä 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

  1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. 

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas. 

Sihteeriksi valittiin Ella Viljamaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asta Pesiö ja Saara Jussila. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ilmoitukset ovat olleet kotisivuilla ja facebookissa sekä paikallislehdessä viikolla 14. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Vuoden 2022 toimintakertomus 

Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. 

Kokousväki hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen. 

6. Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastus on suoritettu 15.3.2023. Yhdistyksen sihteeri luki toiminnantarkastuskertomuksen. 

7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

Kokousväki vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 

Kyläyhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Suunnitelmaan lisättiin Kirjaston vihkijäiset kesäkuulle.  

Keskusteltiin WhatsApp –ringin perustamisesta tapahtumien ilmoittelukanavaksi kyläläisille ja mökkiläisille. 

9. Vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksu 

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 e/hlö. Maksuaika kesäkuun loppuun mennessä. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys. 

10. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio  

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 tulo- ja menoarvion. 

Kokousväki hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. 

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa ovat Aimo Lehmikangas, Ella Viljamaa, Pirkko Kokko (Osmo Pesälä) ja Päivi Loukusa (Juhani Pesälä). 

Valittiin erovuoroiset jatkamaan hallituksessa. 

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023 

Valittiin vuodelle 2023 toiminnantarkastajiksi Asta Pesiö ja Urpo Illikainen. Varalle Toivo Liikanen ja Saara Jussila. 

13. Mahdolliset muut asiat 

Ei muita asioita. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.23. 

 

Pudasjärvellä 16.4.2023 

 

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja                          Pöytäkirjantarkastaja